Teori til fagprøven

Sjømatproduksjon - Fagbrev - Virtuelt - Gratis

Kurs-id: 375388
Sted: Virtuelt klasserom
Timetall: 80
Kursstart Info: 12.10.2021 - 16.12.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 20.10.2021
Pris: kr 0,-
Antall dager: 20
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset er finansiert av DIKU-midler fra Kompetanse Norge og er gratis for deg som har praksis innen faget, er ung med lite utdanning, arbeidsledig eller permittert. 

Kurset går to ettermiddager i uka kl 17.00 - 21.00 fra oktober - desember 2021.

Ettersom kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under: 

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur og eksamen.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innen sjømatproduksjon. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om alder, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Etter kurset melder du deg opp til teoretisk eksamen som privatist. Teorieksamen i mai 2022.

Sjømatproduksjonsfaget
AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Formål
Faget sjømatproduksjon skal bidra til å utvikling av sjømat etter gjeldene forskrifter innen matkvalitet, råstoffkvalitet og regler innen næringsmiddelhygiene.  Faget skal også være med på å sikre de krav som stilles til utførelse av jobben om en effektiv og sikker arbeidsplass. 

Hovedområder i Vg3 Sjømatproduksjon er: 

Råstoff og produksjon handler om mottak og klassifisering av råstoff i samsvar med kvalitetsforskriften, kundekrav og produktomtale. Videre omfatter det førstegangsbehandling av råstoff og riktig valg av råstoff til produksjon ut fra art, størrelse og kvalitet. Riktig emballasje og de ulike kjøle-, tine- og frysemetodene står sentralt. Hovedområdet dekker også produksjon av konvensjonelle produkt, fileter, skalldyr og ferdigvarer og foredling av laks, pelagiske produkter og marint råstoff for konsum. 
 
Hygiene og kvalitetsstyring handler om kvalitetsstyringssystem, internkontroll, personlig hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene. Videre dekker det relevant regelverk, hygienesoner og den rollen tilsynsstyresmaktene har i bedriftene. 
 
Bransje, bedrift og miljø handler om hvilken plass bedriften har i samfunnet, og rammevilkår, forretningsidé og organisering i bransjen. Det dekker også helse, miljø og sikkerhet.

Organisering / kursmodell

Standard modell, 80 timer virtuelt klasserom

Vi anbefaler at du har…

  • gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)
  • 4 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot
  • kompetanse innen bruk av PC

Dette kurset vektlegger at du kan knytte teori til egen praksis. Kurset kan gjennomføres ved siden av jobb over 1 semester.

Det blir tatt utgangspunkt i din arbeidserfaring inn mot fagets teori, med fokus på å nå målene i læreplanen. Undervisningen er tilrettelagt voksne ut ifra voksenpedagogiske prinsipper. Refleksjon over egen praksis, diskusjon og dialog er en sentral del av undervisningsmetoden.

Når du melder deg på dette kurset får du tilgang til Acampus, AOF Norges egen læringsplattform. På læringsplattformen vil du tilegne deg teori, gjennomføre oppgaver og finne relevant informasjon. På læringsplattformen får du også tilgang til et kurs i studieteknikk.

Praktisk info

Kurset du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen.

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev. 

Finansiering

Kurset er gratis for de som oppfyller kriteriene ovenfor.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: