Teori til fagprøven

Salgsfaget Nettkurs Trøndelag

Kurs-id: 329049
Sted: Nettkurs
Timetall: 80
Kursstart Info: Nettkurs 01.01.2020 - 31.12.2020
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 12500
Kontaktperson: Turid Grav Indergaard
E-post: turid.indergaard@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Mobil: 41460320
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Velkommen til kurs i VG3 Salgsfaget hos AOF

 

Dette nettkurset er delt opp i fem moduler.

Den består av:

  1. Bedriften
  2. Produkt, pris og markedsføring
  3. Salg- og service
  4. Oppgaveskriving
  5. Oppsummering og den avsluttende innsendingsoppgaven

 

Praksis gir dere et godt utgangspunkt

Som praksiskandidater har dere allerede mye erfaring. Husk at dere allerede kan mye. Dette kurset er bygget opp på en slik måte at dere får testet deres kunnskaper, og læreboken vil gi ny kunnskap. Noe av det dere leser kan dere kanskje allerede. Ingenting er bedre enn det. Det viser at dere har lært mye på arbeidsplassen.

Nettkurset er laget slik at dere kan lære pensum på en måte som gir et aktivt forhold til læreboken og fagfeltet dere arbeider på. Målet er å gi dere de beste forutsetningene for å bestå den teoretiske eksamen. For at dere skal bestå teorieksamen er det viktig at dere viser at dere klarer å kombinere teori og praksis. Nettkurset er sammen satt for at du skal få best mulig læringsutbytte, og bygger på ulike pedagogiske metoder. Kurset er sammensatt av en kombinasjon av:

  1. Tekst (i nettkurset og i læreboken)
  2. Øvelsesoppgaver
  3. Tankedelingsoppgaver
  4. Multiple choice oppgaver
  5. Innsendingsoppgaver

Du vil underveis i kurset få oppfølging fra nettveileder.

 

Kurset har et omfang på ca 50 timer avhengig av dine forkunnskaper og digitale ferdigheter. I tillegg må du påregne tid til egenstudie.

 

Finansiering

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LO`s utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hor LO`s utdanningsfond er for tiden kr 10.500. Har du ikke rettigheter i LO`s utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.

Pensum tar utgangspunkt i Salgsfaget VG3, boken kan du kjøpe på: http://yrkeslitteratur.no

 

Kjøp kurset her.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: