Teori til fagprøven

Helsearbeiderfaget høst 2021 - Virtuelt klasserom

Kurs-id: 375679
Sted: Virtuelt klasserom
Timetall: 80
Kursstart Info: 16.11.2021 - 24.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 20.10.2021
Pris: kr Kr 23.900,-
Antall dager: 20
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset gjennomføres i virtuelt klasserom, med livestreaming fra veileder. 

Bli helsefagarbeider - dokumenter din kompetanse og ta utdanningen som voksen!

Vi tenger flere helsefagarbeidere - prognosene sier at vi må utdanne 4500 helsefagarbeidere årlig for å dekke framtidens behov for arbeidskraft på området!
 
Her møter du helsearbeider Pia.

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer, og i institusjoner og i varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Sentrale oppgaver for en helsefagarbeider er:

 • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 • journalføring, dokumentasjon og rapportering

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen helsearbeiderfaget. Helsearbeiderfaget et en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Helse- og sosialfag, Vg 2 Helsearbeiderfag og Vg3 Helsearbeiderfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 

Hovedområder i Helsefag er:

Helsefremmende arbeid

 • Forebyggende helsearbeid, fysisk og psykisk
 • Anatomi og fysiologi
 • Kosthold og ernæring
 • Fysisk aktivitet
 • Pleie og omsorg
 • Grunnleggende sykepleie
 • Hygiene og smittevern
 • Helse-, miljø og sikkerhet
 • Førstehjelp

Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Empati, respekt og toleranse
 • Selvfølelse og Integritet
 • Observasjon
 • Taushetsplikt og personvern

Yrkesutøvelse

 • Helhetlig menneskesyn
 • Planlegging, gjennomføring , dokumentasjon og vurdering av eget arbeid
 • Relevant regelverk
 • Yrkesetikk
 • Rolle og ansvar i samarbeid med andre
 • Planer 
 • Helse-, omsorgs og sosialtiltak.

Organisering 

80 timer virtuelt klasserom + 20 timer selvstudie

Vi anbefaler at du har:

 • gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)
 • 4 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot
 • kompetanse innen bruk av PC

Dette kurset vektlegger at du kan knytte teori til egen praksis. Kurset kan gjennomføres ved siden av jobb. 

Undervisningen foregår på nett i virtuelt klasserom via Teams en kveld i uka.
Det blir tatt utgangspunkt i din arbeidserfaring inn mot fagets teori, med fokus på å nå målene i læreplanen. Undervisningen er tilrettelagt voksne. Refleksjon over egen praksis, diskusjon og dialog er en sentral del av undervisningsmetoden. Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne, og tilpasser innhold og metode i forhold til dette. Det legges opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden.

Når du melder deg på dette kurset får du tilgang til AOF Nettopp, AOF Norges egen læringsplattform hvor selvstudiene gjennomføres. På læringsplattformen vil du tilegne deg teori, gjennomføre oppgaver og finne relevant informasjon. På læringsplattformen får du også tilgang til et kurs i studieteknikk.

Praktisk info

Kurset du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen.

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev. 

Eksamen
Privatisteksamen i mai 2022
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no

Finansiering

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: