Teori til fagprøven

CNC Operatør - Virtuelt klasserom - høst 2020

Kurs-id: 361973
Sted: Nettbasert
Timetall: 100
Kursstart Info: 18.11.2020 - 26.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 27500
Antall dager: 24
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen dekker teorien til fagprøven i CNC-maskineringsfaget

Har du allsidig praksis fra arbeid innen CNC-maskineringsfaget, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som operatør i CNC-maskineringsfaget være noe for deg!

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen PC for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man er i et vanlig klasserom.


Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset utover at du har tilgang til PC med kamera og mikrofon, og at du snakker, skriver og forstår norsk. Vi anbefaler at man har relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen. 

Hovedområder som inngår i utdanningen:

Produksjonsteknikk

 • Hovedområdet omfatter: planlegge arbeidet i tråd med tegningsgrunnlag og prosedyrer  
 • velge og bruke verneutstyr i tråd med arbeidsoppgave  
 • velge og bruke materialer i tråd med arbeidsoppgave og gjøre rede for materialegenskapene  
 • velge, klargjøre og bruke CNC-maskiner og utstyr tilpasset produksjonsoppgaven
 • velge og bruke måleverktøy til arbeidsoppgaven  
 • forstå toleranser etter tegninger og standarder  
 • programmere CNC-maskiner i tråd med tegningene og arbeidsoppgaven  
 • simulere, feilsøke, justere og optimalisere programmer 
 • spenne opp arbeidsstykke i tråd med prosedyrer og sikkerhetsrutiner 
 • velge skjæreverktøy og skjæredata i samsvar med arbeidsoppgave  
 • overvåke produksjon, tolke feilmeldinger og utføre feilretting 
 • utføre målinger, vurdere måleresultater og justere programmer i tråd med krav på tegninger 
 • vurdere behov for grading av deler og utføre grading 
 • gjøre rede for produksjonsprosesser fra emne til ferdig del 
   
 • Kvalitet og dokumentasjon
  Hovedområdet omfatter bedriftens kvalitetssystemer og vedlikeholds- og dokumentasjonsrutiner. Det dreier seg også om tegningslesning. Helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet.

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får undervisning via livestreaming i Teams i et virtuelt klasserom. I tillegg bruker vi en læringsplattform hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Det legges opp til eksamensforberedende undervisning mot slutten av kursperioden.
Kurset har undervisning i hovedsak én kveld i uken, onsdager fra kl. 17.00 - 21.00 ut mai 2021.

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i juni. Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar. Du må selv melde deg opp til eksamen. Teorieksamen er en offentlig eksamen og eksamensavgiften inngår ikke i kursavgiften.

Finansiering

Fagorganiserte kan søke utdanningsstipend. Medlemmer i eksempelvis  Fellesforbundet, NNN og Norsk Arbeidsmandsforbund kan søke stipend i LOs utdanningsfond. Fagforbundet, FLT og Handel og kontor har egne stipendordninger. Vi tilbyr muligheten for å dele opp kursavgiften i månedlige avdrag.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: