Teori til fagprøven

Bransjeprogram Mat- og drikkeindustrien - Industrimekanikerfaget - Fagbrev - Virtuelt klasserom

Kurs-id: 374843
Sted: Virtuelt klasserom
Timetall: 100
Kursstart Info: 22.11.2021 - 23.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 15.11.2021
Pris: kr 0,-
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber som mekaniker  innen mat- og drikkeindustrien og har minimum 4 års praksis innen faget. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Du må ha tilgang til PC med kamerea og mikrofon og  kunne forstå, snakke og skrive norsk.  Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

  • Kurset har oppstart i august og det vil bli en til to undervisningskvelder  per uke (mandag og onsdag). Undervisningen skal gjennomføres fra klokken 17 - 21. Vi anbefaler at du søker snarest da plassene er begrenset.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen PC for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Har du lang praktisk erfaring som mekaniker fra mat- og drikkeindustrien, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som industrimekaniker være noe for deg!

En industrimekaniker vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om.

  • montering og vedlikehold av maskiner
  • rør- og platearbeid
  • feilsøking på maskiner og prosessutstyr
  • bruk av maskindrevet verktøy

Arbeidet består også i enklere maskineringsarbeid og å sette deler sammen. Som industrimekaniker har du kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen industrimekanikerfaget. Kurset er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for  Vg1 Teknikk og industriell produksjonVg2 Industriteknologi og Vg3 Industrimekanikerfaget (hovedområde). De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 Industrimekanikerfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er Industrimekaniker. 

Industrimekanikerfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for VG1 Teknilogi og industrifag, VG2 Industriteknologi og VG3 Industrimekanikerfaget (hovedfokus). 

Hovedområder innen Vg3 Industrimekanikerfaget er:

Tilvirking og montering 

Hovedområdet omfatter planlegging av arbeidsoppgaver, valg av materialer og tilvirking, montering og igangkjøring av mekaniske komponenter knyttet til industritekniske maskiner og utstyr. Videre dekker det industriell montering og overflatebehandling. Hovedområdet omfatter også planlegging og montering av automatiserte pneumatiske og hydrauliske styresystemer tilknyttet maskiner og utstyr. Sikker utførelse av løfteoperasjoner inngår i hovedområdet. 
 
Vedlikehold og reparasjon
Hovedområdet omfatter feilsøking, feilretting og tilstandskontroll på maskiner og utstyr. Videre er sammenføying, vedlikehold, testing og måling av komponenter er en del av hovedområdet. Hovedområdet omfatter også elektrisk til- og frakobling av maskiner og utstyr, rengjøring, smøring og justering.
 
Dokumentasjon og kvalitet
Hovedområdet omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer, prosedyrer, standarder og styringssystemer til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Registrering og avviksbehandling etter bedriftens krav til helse, miljø og sikkerhet og kvalitet er sentralt i hovedområdet. 
 

Gjennomføring og eksamen
Kurset gjennomføres som med undervisning via livestreaming med 4-8 undervisningstimer hver uke. Eksamen må hver enkelt melde seg opp til innen 1. februar 2022, eksamensdato vil bli 1. juni  2022. Nærmere Informasjon om oppmelding blir gitt på kurset.

Påmelding
Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: