Teori til fagprøven

Betongfaget - Fagbrev - høst 2021

Kurs-id: 343140
Sted: Trekanten møtesenter
Timetall: 80
Kursstart Info: 25.11.2021 - 19.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 23900
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Ta fagbrev i Betongfaget!

Utdanningen er rettet mot deg som er ufaglært arbeidstaker og som ønsker å formalisere din kunnskap med å ta fagbrev som betongarbeider. Teoretisk opplæring og bestått eksamen i VG3, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg opp til fagprøve i betongfaget.
 
Opplæringen bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke ta fellesfagene som matematikk, norsk eller samfunnsfag. Det er kun yrkesteorien du prøves i.

Hovedområder innen Vg3 Betongfaget er:

Produksjon
Hovedområdet handler om forskaling, støping og bygging med elementer. Det omfatter også planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon. Bruk av arbeidsbeskrivelser, tegninger og preaksepterte løsninger inngår. Valg, bruk og vedlikehold av verktøy, utstyr og materialer står sentralt. Kildesortering, ressursbruk og økonomisk bruk av materialer hører også med. I hovedområdet inngår egenskaper, framstilling og bruk av betong som byggemateriale. Helse, miljø og sikkerhet er sentrale temaer.


Bransjelære
Hovedområdet handler om prinsippene for kapping og bøying av armeringsjern. Det omfatter også anvendelse av arbeidsbeskrivelser og valg av forskalingsmetoder. Planlegging og samhandling med aktørene på byggeplassen inngår. Fagets etiske retningslinjer, historiske utvikling og plass i samfunnet hører også med.

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres med undervisning en ettermiddag i uka, fra kl. 17 - 21.
Det er ikke kurs i skolens ferier (påske, sommer, høst). Vi har voksne og erfarne veiledere.

 
Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her.
Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.
 
 
Veien til fagbrev i betongfaget:

Veien til fagbrev :

  1. Teorikurs hos AOF Midt-Norge. Gjennom undervisning og oppfølging av veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Undervisningen foregår vanligvis en ettermiddag pr. uke i ca. et skoleår. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset, men du må kunne forstå, snakke og skrive norsk, for all undervisning, lærebøker og eksamen er på norsk.
  2. Du må ta en teoretisk eksamen gjennom fylkeskommunen. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.  Oppmelding ca. et halvt år før eksamen - normalt i slutten av januar for vårsemesteret og begynnelsen av september for høstsemesteret. Det er ikke krav om godkjent praksis for å ta den teoretiske eksamenen. Oppmelding på www.privatistweb.no
  3. Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet (omregnet til 100% stilling). Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen. Det er en praksiskalkulator på fylkeskommunens nettsider.
  4. Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen. Fagprøven gjennomføres som oftest i den bedriften du jobber. For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. 
  5. Her er nettsiden til fylkeskommunens informasjon om praksiskandidatordningen.
    https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/Andre-veier-til-fag-svennebrev/praksiskandidat/
 
Eksamen:
Privatisteksamen mai 2022.
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no
 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.
 
 

Finansiering:

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: