Studiekompetanse Spesiell

Sosialkunnskap

Kurs-id: 374137
Sted: Nettkurs
Timetall: 140
Kursstart Info: Når som helst - Hele året!
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 7.900,-
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Sosialkunnskap er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi.

Om faget
Programfaget sosialkunnskap skal bidra til forståelse av individet og samfunnet, og samspillet mellom disse. Møtet mellom samfunnets krav og individets ønsker utløser ofte spørsmål om hva et samfunn bør være, og hvordan det bør organiseres for best mulig å verne om menneskerettigheter og borgernes velferd.

I faget ser en nærmere på hvordan vi utvikler oss fra barndom til alderdom, og hva som er grunnlaget for å leve et godt liv. Et annet område er hva som er årsakene til ulike sosiale problemer i Norge, noe som også er grunnlaget for å finne ut hvordan man kan løse disse. Sentrale tema er kriminalitet, rusmiddelmisbruk og barnemishandling. Et tredje tema er velferdsforskjeller mellom ulike grupper, med spesielt fokus på innvandrere og funksjonshemmede. Samfunnsvitenskapelig metode inngår også i faget.

Forkunnskaper
Det vil gi deg et fortrinn å ha tatt 140 årstimer sosiologi og sosialantropologi fra VG2 studiespesialisering, men det er ikke er nødvendig.

Omfang og støtte i Lånekassen
Sosialkunnskap utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen.

Eksamen
Eksamensformen er skriftlig. Eksamen er sentralgitt, som betyr at dato for eksamen settes av utdanningsdirektoratet (udir.no).

Fagkode
Privatister som skal ta eksamen melder seg opp med fagkoden SAM3016.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: