Medlem og tillitsvalgt

Yorkshireskolen 2022

Kurs-id: 375965
Sted: Yorkshire
Timetall: 80
Kursstart Info: 30.10.2022 - 12.11.2022
Klokkeslett: 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 28.04.2022
Pris: kr AOF søker forbund
Kontaktperson: Josephine Bakke
E-post: josephine.bakke@aof.no
Mobil: 91176488
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet. 

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, fortrinnsvis på lokalt nivå, som i sin situasjon som tillitsvalgt opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk. 
            Det kan være :
  • tillitsvalgte i internasjonale konsern
  • tillitsvalgte på flerspråklige arbeidsplasser
  • tillitsvalgte på arbeidsplasser hvor engelsk er arbeidsspråk
  • tillitsvalgte som er engasjerte i internasjonalt arbeid
  • tillitsvalgte med en alminnelig interesse i globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.
 
Målet med kurset er at deltakerne skal få:
  • Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk
  • Muntlig og skriftlig trening i engelsk språk
  • Kjennskap til engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England
  • Muligheten til å sammenlikne norske og engelske forhold
  • Oppleve et engelsk sosialt- og kulturelt miljø.
 
Arbeidsspråket under hele kurset er engelsk. Det kreves at deltakerne har grunnleggende engelskkunnskaper og skal kunne delta i samtaler om dagligdagse emner.
Det er ikke krav om forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til god skriftlig formuleringsevne på engelsk.
 
AOF Norge samarbeider med IPY i York og Steve Davison (tidligere leder av Bradford Trade Union Study Centre).
 
Del 1 foregår på undervisningslokaler i Bradford, hvor deltakerne får intensiv språkundervisning i små grupper. Vektlagt blir konversasjon og ord og uttrykk som er sentrale i fagbevegelsen. Deltakerne får trening i å presentere seg selv, sine organisasjoner og sitt arbeid. Det er lagt opp til møter med tillitsvalgte lokalt for å få trening i å gjennomføre samtaler/intervjuer med engelskspråklige kollegaer. I tillegg er det satt av tid til pararbeid. Hvert par jobber med et utvalgt emne som de forbereder gjennom selvstudier og stoffinnsamling.
 
Del 2 er på et studiesenter sør for Barnsley som er eid av britiske arbeiderbevegelse. Her fordyper deltakerne seg i sine utvalgte emner gjennom feltarbeid i lokalmiljøet og intervjuer med lokale tillitsvalgte. Funnene blir sammenfattet i en rapport som presenteres skriftlig og muntlig. Deltakerne får veiledning, men ingen direkte språkundervisning i løpet av denne tiden.
 
Utenom undervisningen er det tilbud om frivillige kulturelle og sosiale arrangementer. 
 
Veilederen sørger for muligheten til å praktisere engelsk muntlig fra det første møtet på Gardermoen og gjennom hele oppholdet i England.
 
Kjenner dere tillitsvalgte innenfor eget forbund som dere mener er i målgruppa, er det ikke noe bedre enn at dere selv oppmuntrer vedkommende til å søke eller tipse oss om navn.
 
Det er opp til 12 - 14 plasser på kurset.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: