Medlem og tillitsvalgt

LO-skolen modul Samfunn

Kurs-id: 373924
Sted: Sørmarka
Timetall: 74
Kursstart Info: 05.09. - 09.09.2022 og 17.10. - 21.10.2022
Klokkeslett: 09:00
Påmeldingsfrist: 22.05.2022
Pris: kr AOF søker forbund
Kontaktperson: Benedicte Ryen Theigmann
E-post: benedicte.ryen.theigmann@aof.no
Telefon: 959 22 251
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse.  Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.  LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

  • Arbeidsliv
  • Læring
  • Organisasjon og ledelse
  • Samfunn
  • Solidaritet

Modul Samfunn skal bidra til å gi tillitsvalgte innsikt i arbeiderbevegelsens bidrag til samfunnsutviklingen spesielt og kunnskaper om det norske samfunnet generelt ut i fra et sosialt, økonomisk, politisk og kulturelt perspektiv.  Samtidig skal kurset være en bidragsyter til å styrke fagbevegelsens bevissthet omkring arbeiderbevegelse og ideologi.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering.

Varighet: 2 ukerGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: