Medlem og tillitsvalgt

AOF Veilederskolering 2022

Kurs-id: 376386
Sted: Sørmarka
Timetall: 34
Kursstart Info: 14.02.2022 - 18.02.2022 og 14.03.2022 - 18.03.2022
Klokkeslett: 08:45 - 1600
Påmeldingsfrist: 01.12.2021
Pris: kr 27000
Kontaktperson: Øyvind Hvidsten
E-post: oyvind.hvidsten@aof.no
Mobil: 90700844
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, som holder eller ønsker å holde kurs i eget forbund. 

            

Målet med kurset er å skape et læringsmiljø hvor deltakerne kan utvikle sin forståelse for kursveilederrollen/studielederrollen og sin innsikt i pedagogisk teori og pedagogiske metoder for undervisning av voksne.

 

Kurset skal:

 - gi forståelse for forskjellige pedagogiske teorier og begreper

 - gi innsikt i hva som fremmer og hemmer samarbeid og utvikling i grupper

 - gi trening i planlegging og gjennomføring av et undervisningsforløp

 - gi rom for utveksling av erfaringer

 - bidra til at det er en kontinuitet det pedagogiske arbeidet

 - gi grunnlag for å stimulere til at den pedagogiske kompetansen overføres til andre tillitsvalgte og veiledere i lokalmiljøet 

 

Uke 1 Ser vi på ulike teorier for læring, kursutvikling, planlegging og gjennomføringer.

Uke 2 Ser vi på grupper, gruppedynamikk og roller. I tillegg vil vi få mulighet til å se på og gjennomføre egne kurs som mikroundervisning 

 

Gjennomføring

Kurset går over 68 timer fordelt over 2 uker på

Sørmarka konferansehotell https://www.sormarka.no/

Uke 1 har oppstart kl. 11:00 på mandag  14.02.2022  og vi avslutter fredag 18.02.2022 kl. 14:00

Uke 2 har oppstart  kl. 11:00 på mandag 14.03.2022 og vi avslutter fredag 18.03.2022 kl. 14:00 

 

Søknad

AOF vil videresende din søknad til ditt forbund.

Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: