Medlem og tillitsvalgt

AOF Veilederskolering 2022

Kurs-id: 373925
Sted: Sørmarka
Timetall: 34
Kursstart Info: 01.11. - 05.11.2022 og 22.11. - 26.11.2022
Klokkeslett: 11:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 21.08.2022
Pris: kr 32500
Kontaktperson: Ingvild Laila Vatnelid
E-post: ingvild.vatnelid@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, som holder eller ønsker å holde kurs i eget forbund. 

            

Målet med kurset er å skape et læringsmiljø hvor deltakerne kan utvikle sin forståelse for kursveilederrollen/studielederrollen og sin innsikt i pedagogisk teori og pedagogiske metoder for undervisning av voksne.

 

Kurset skal:

 - gi forståelse for forskjellige pedagogiske teorier og begreper

 - gi innsikt i hva som fremmer og hemmer samarbeid og utvikling i grupper

 - gi trening i planlegging og gjennomføring av et undervisningsforløp

 - gi rom for utveksling av erfaringer

 - bidra til at det er en kontinuitet det pedagogiske arbeidet

 - gi grunnlag for å stimulere til at den pedagogiske kompetansen overføres til andre tillitsvalgte og veiledere i lokalmiljøet 

 

Uke 1 Ser vi på ulike teorier for læring, kursutvikling, planlegging og gjennomføringer.

Uke 2 Ser vi på grupper, gruppedynamikk og roller. I tillegg vil vi få mulighet til å se på og gjennomføre egne kurs som mikroundervisning 

 

Gjennomføring

Kurset går over 68 timer fordelt over 2 uker på

Sørmarka konferansehotell https://www.sormarka.no/

Uke 1 har oppstart kl 11:00 på tirsdag 01.11 og vi avslutter fredag 04.11 kl 14:00

Uke 2 har oppstart  kl 11:00 på mandag 21.11 og vi avslutter fredag 25.11 kl 14:00 

 

Søknad

AOF vil videresende din søknad til ditt forbund.

Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: