Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Grunnleggende arbeidsrett Trøndelag/Stjørdal 26.08.2020 Påmelding
AOF MoTo - Metoder i det psykososiale arbeidsmiljøet Trøndelag/Røros 07.10.2020 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Troms/Tromsø 30.11.2020 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Trøndelag/Namsos 22.04.2020 Påmelding
AOF MoTo - Stressmestring og psykisk helse Møre og Romsdal/Ålesund 06.05.2020 Påmelding
AOF MoTo - Tillitsmannen Møre og Romsdal/Ålesund 04.05.2020 Påmelding
AOF/LO - FYKO 2020 Møre og Romsdal/Geiranger 06.03.2020 Påmelding
Felleforbundet - Organisasjonskunnskap Trøndelag/Stjørdal 25.09.2020 Påmelding
Fellesforbundet Faglig Tillitsvalgt Modul 3 Trøndelag/Hell 19.10.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Fellesoverenskomsten for Byggfag Trøndelag/Hell 07.09.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Organisasjonsbygging Trøndelag/Stjørdal 16.03.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Verkstedoverenskomsten Trøndelag/Hell 03.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet Faglig Tillitsvalgt Modul 2 Trøndelag/Stjørdal 23.03.2020 Påmelding
Fellesforbundet Faglig Tillitsvalgt Modul 2 Trøndelag/Hell 14.04.2020 Påmelding
Fellesforbundet Faglig Tillitsvalgtskolering Modul 1 Trøndelag/Stjørdal 11.05.2020 Påmelding
Fellesforbundet Faglig Tillitsvalgtskolering Modul 1 Trøndelag/Stjørdal 21.09.2020 Påmelding
Fellesforbundet- Lo felles ungdomskurs Trøndelag/Hell 30.10.2020 Påmelding