Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Troms og Finnmark/Tromsø 30.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - ADK samling for ADK Midt-Norge Trøndelag/Stjørdal 11.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt Modul 1 (FTV 1) Trøndelag/Hell 23.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 3 (FTV 3) Trøndelag/Stjørdal 19.10.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgtskolering 2 (FTV 2) Trøndelag/Stjørdal 07.12.2020 Påmelding
Fellesforbundet- Lo felles ungdomskurs digitalt Nordland/Bodø 07.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet -Sentral ungdomskonferanse delvis digital Trøndelag/Trondheim 24.10.2020 Påmelding