Kompetansepluss Arbeid

Dette er et tiltak fra myndighetene for å sikre at alle arbeidstakere har grunnleggende ferdigheter i norsk språk, lesing, skriving, regning og bruk av digitale hjelpemidler (IKT).

Alle våre Kompetansepluss Arbeid kurs

AOF Midt-Norge er godkjent tilbyder av Kompetanse Pluss kurs. Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. For mer informasjon ta kontakt med våre Kompetanse Pluss rådgivere, Nina Novik, tlf 960 17 950, e-post nina.novik@aof.no eller Turid Grav Indergaard, tlf 414 60 320, e-post turid.indergaard@aof.no.

Alle kurs