Helse miljø og sikkerhet

HMS - Kjemikaliekurs (Norsk, Engelsk) - Nettkurs

Kurs-id: 372546
Sted: Nettkurs
Timetall: 3
Kursstart Info: Når som helst - Hele året !
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 1685,- inkl. moms
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/ arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere.

Kurset skal gi målgruppen grunnleggende kunnskap innen sikker bruk av kjemikalier. I "St.meld. nr. 12 (2005-2006) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten" kan vi lese følgende:

"Selv om man i dag vet langt mer om potensielle helseskader ved eksponering for ulike kjemikalier enn man gjorde fra 1966-1980, står bransjen overfor utfordringer på dette feltet. Dette gjelder spesielt risikovurderinger og bevissthet i forhold til bruk av kjemikalier..."

Spørsmål: Hva gjør ditt selskap for å øke forståelsen for risikovurderinger og bevissthet i forhold til bruk av kjemikalier?

E-læringskurset er for alle som arbeider med eller kan komme i kontakt med kjemikalier. Kurset er også rettet mot personer som arbeider på generelt basis med arbeidsmiljø, innkjøp eller transport.

Kurset inneholder følgende emner:

Introduksjon

 • Helse- og miljøeffekter
 • Lover og forskrifter
 • Krav til arbeidsgiver/arbeidstakere

Kartlegging av virksomheten

 • Systematisk HMS-arbeid
 • Inndeling av virksomheten
 • Hvor får man hjelp

Kjemikaliebruk og egenskaper

 • Klassifisering og merking
 • Sikkerhetsdatablad
 • Eksponering
 • Eksponeringsmåter
 • Effekt av eksponering
 • Samvirkning av kjemikalier
 • Helseundersøkelser

Risikovurdering

 • Hva er risiko?
 • Krav til risikovurdering
 • Metode for risikovurdering

Tiltak

 • Kjemikaliestyring
 • Substitusjon
 • Verneutstyr
 • Førstehjelp

Eksamen: Nettbasert sluttest m/eksamenGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: