Helse miljø og sikkerhet

Fallsikring - kombinert kurs

Kurs-id: 351878
Sted: Nettkurs
Timetall: 8
Kursstart Info: 06.10.2020 - 08.10.2020
Påmeldingsfrist: 20.06.2020
Pris: kr 2500
Kontaktperson: Turid Grav Indergaard
E-post: turid.indergaard@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Mobil: 41460320
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av undervisning i virtuelt klasserom med veileder og nettmodulen «Arbeid i høyden».

Virtuelt klasserom benyttes interaktivt. Dette innebærer at man som deltaker er en aktiv del av klassen hvor man kan kommunisere med hverandre og veileder. Kurset krever at deltaker har tilgang til pc og nettilgang.

 Målgruppe.

Enhver som skal arbeide i høyden f.eks på tak, stilas m.v. Kurset kan også gjennomføres på engelsk.
Opplæringen anbefales også for verneombud, ledere og andre aktuelle ressurspersoner.

Målsetting.
Dette er en praktisk rettet opplæring med sikte på forsvarlig bruk av arbeidsutstyr og deltakerne skal etter endt kurs:

  • ha kjennskap til relevant regelverk
  • ha kunnskap om riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr
  • være kjent med sele, fallblokk, fangline og falldemper
  • være kjent med ulike sikringsmetoder, kollektiv, personlig, aktiv og passiv sikring
  • kunne ta vare på egen og andres sikkerhet og bidra til å legge til rette for en trygg arbeidsplass
  • kunne foreta egenkontroll av personlig fallsikringsutstyr


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: