Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

Se "Alle kurs" under for å finne ut hvilke fagskolestudier som starter opp ved Fagskolen AOF Norge, studiested Trondheim. Her er link direkte til fagskolestudier som starter. Velg riktig studiested. https://www.aof.no/fagskole/fagskoler/1022 Du kan også sende henvendelse til e-post: fagskole.trondheim@aof.no

Alle kurs