Varme arbeider, sertifiseringskurs

Årlig oppstår mange branner som på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

Meld deg på her!

Finansnæringens Hovedorganisasjon har, i samarbeid med skadeforsikringselskapene i Norge, etablert en godkjenningsordning/ sertifikat for alt personell som utfører varme arbeider.
Sertifiseringsordningen ivaretas av Norsk brannvernforening og enhver som utfører varme arbeider må ha slik godkjenning for å unngå ev. regresskrav dersom ulykken først er ute.
AOFs kurs er i henhold til retningslinjene, gjennomføres med godkjente instruktører og deltakeren får dokumentasjon etter endt kurs i form av sertifikat for varme arbeider.
Sertifikatet er gyldig i de nordiske landene for 5 år før det må resertifiseres.

Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening. Over 300.000 personer har fått utstedt sertifikat som bevis på gjennomført opplæring og bestått eksamen.

Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider 1.1.2015

1. Definisjon
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og
varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjæreog/
eller slipeutstyr.


2. Hvor sikkerhetsforskriften gjelder
Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå.
Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige
virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha
ubrennbare overflater.


3. Avtale med ekstern håndverker/entreprenør
Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør må sikrede sørge for at
sikkerhetsforskriftens krav reguleres i egen avtale eller kontrakt med denne.


4. Sikkerhetskrav
4.1 Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal
være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på www.fgsikring.no.
4.2 Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet.
4.3 Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet.
4.4 Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat, med minimumseffekt 34A 233B C skal være
lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange med innvendig diameter
minimum 19 mm påsatt vann frem til strålerøret.
4.5 Navngitt brannvakt skal være til stede og kontinuerlig vurdere risiko for brann under arbeidet, i pauser
og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen
vurderes som lav.
4.6 Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk
brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for den type arbeid som
skal utføres.


5. I tillegg gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak
Det er forbud mot bruk av åpen flamme på nye og tidligere tekkede tak med følgende unntak:
- dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtakbeslag og
lignende når takkonstruksjonen består av kun ubrennbare materialer.
- dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesims, bordtakbeslag og
lignende når takkonstruksjonen består av brennbare materialer og det øverste laget er beskyttet med
minst 30 mm ubrennbar isolasjon.

Meld deg på her!

Se mer informasjon fra Norsk Brannvern Forening HER

 

Del kurset på sosiale medier: