Studiekompetanse Midt-Norge - Spesiell eller Generell?

Generell eller spesiell studiekompetanse? Nå kan du få studiekompetanse eller ta opp fag med et engasjerende undervisningsopplegg og gode lærere. Men hva passer for deg? Her får du noe informasjon om studiekompetanse, men har du behov for mer, så ta endelig kontakt med oss i AOF Midt-Norge.

 

Når du vil, hvor du vil

Med studiekompetanse åpnes nye dører.  Generell studiekompetanse gir deg rett til å søke høyskoler og universiteter, og realfag som R1, R2 og Fysikk1 skaper muligheten til å bli ingeniør.

Hvis du ønsker å få generell studiekompetanse, ta allmennfaglig påbygging, ta opp fag eller ta nye fag, er AOFs videoundervisning det rette valget for deg.

Her kan du melde deg på GENERELL STUDIEKOMPETASE

Her kan du melde deg på SPESIELL STUDIEKOMPETANSE

Med AOFs videoundervisning har du mulighet til å velge ditt eget tempo, til å repetere det som er vanskelig og til å "gå på forelesning" når det passer deg. Du kan se forelesningene på iPad, Iphone, Android, nettbrett og pcer. Du kan med andre ord studere hvor du vil, når du vil. 

Ønsker du mer informasjon om dine muligheter? Send oss en henvendelse til midt-norge@aof.no

 

Ditt behov

INGENIØR

Ordinært opptak til ingeniørutdanning, krever generell studiekompetanse pluss fordypning i matematikk og fysikk.
 
Det er vanligvis konkurranse om studieplasser til ingeniør, både bachelor og masterstudier. Skal du inn på NTNU må du i tillegg ha minst karakterern 4 i matematikk R2.
 
 

GENERELL STUDIEKOMPETANSE

Generell studiekompetanse gir deg rett til å søke studier ved universitet og høyskole. Du kan ta studiekompetanse på ett år hos oss.
 
Det er flere veier til studiekompetanse. Elever under 23 må alltid ha bestått 3-årig vitnemål fra en eller annen studieretning for å ha studiekompetanse. Men hvis du er 23 år vil du - i kombinasjon med praksis - klare deg med bare 6 fag (23-5 regelen).
 

SYKEPLEIER

For å kvalifisere til sykepleierstudiet må du ha generell studiekompetanse og nok poeng til å konkurrere om studieplassene. Poengene er en sum av karaktersnittet, alderspoeng, eventuelle realfagspoeng og tilleggspoeng. Vil du ha hjelp til å finne ut om du må forbedre karakterer for å komme inn tar du kontakt med oss. Vet du hvilke fag du trenger kan du melde deg på direkte.
 

ALLMENNFAGLIG PÅBYGGING

Allmennenfaglig påbygging gir deg generell studiekompetanse, og rett til å søke studier ved universitet og høgskole.

Trenger du seks fag er det mer enn 100% studiebelastning, men gjennomførbart på ett år. Du må jobbe målrettet og strukturert, da får du gode resultater.
 

LÆRER

Inntakskravet til lærerstudier er generell studiekompetanse, og minimun karakteren 3 i norsk og matematikk. Du må også ha minimum 35 skolepoeng, det vil si et karaktersnitt på 3,5 hvis du ikke har ekstra poeng for realfag/språk. Vil du ta lektorutdanning innen realfag må du i tillegg ha R1 (eller S1+S2) og fullfordypning i R-matte eller ett annet realfag.

FORBEDRE VITNEMÅL
 
Har du vilje til å arbeide strukturert og målrettet med karakterforbedringer eller nye fag trenger du ofte bare ett skoleår for å forbedre poengsummen din med 8-10 poeng. Du har evnene, du må investere med tid og arbeidsinnsats.
 
 

Våre fag

 
Faget tar opp det utvidede tekstbegrepet, noe som inkluderer både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen.
 
 
 
 

ENGELSK

Kurset dekker pensum i engelsk fra vg1 studieforberedende, og engelsk vg1 og vg2 fra yrkesforberedende. Du kan forbedre karakterer fra begge studieforløp med vårt kurs. Målet med faget er først og fremst å lære å uttrykke seg godt i både muntlig og skriftlig engelsk. 

 

 
 
Samfunnsfag er lettere å lære som voksen. Derfor er det et fint fag å ta opp hvis du trenger bedre karaktersnitt. På videregående tar man faget på vg1 eller vg2. Samfunnsfag er bygd opp rundt faget sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. 
 
 
Kurset er historie påbygg, som også er minstekravet til studiekompetanse. Til et studieforberedende vitnemål trenger du historie Vg2 og Vg3.
 
 
 
 
Gjennom teori og praksis skal elevene få innblikk i hvordan man går frem for å undersøke naturfaglige fenomener. Temaet ernæring og helse tar for seg hva som skjer i vår egen kropp ved matinntak og energiforbruk. Vi kommer innom stråling, drivhuseffekt, nordlys og utnyttelse av radioaktiv stråling.
 
 
 
 
 
Kunnskap i grunnleggende matematikk er en viktig del av livet. Matematikk 1P og 2P er matematikk for studieforberedende vgs og kan kombineres med, eller erstatte T-matte i et vitnemål.
 
Kurset 1P, 2P er sammensatt av to deler som sammen er minstekravet til studiekompetanse.
 
 
 
 
Matematikk 2P-Y er matte påbygg, for deg som har yrkesforberedende vgs og bestått 1P-Y fra før. Matematikk 2P-Y inneholder temaene sannsynlighet og funksjoner og du lærer om regning med tall og bokstavuttrykk, blant annet potensregning og renteberegninger. 
 
 
 
Matematikk R1 er ett av fagene som kreves for å studere medisin, tannlege eller ingeniør. Faget gir 0,5 realfagspoeng. 
R1 er matematikk vg2 for realfag. Kurset er delt i 4 hovedområder. 
 
 
 
 
 
Matematikk R2 er et av fagene du må ha til ingeniørstudier, og et nyttig fag for matematikk- og naturfagstudier. Faget gir 1 realfagpoeng. R2 er matematikk vg3 for realfag. Kurset er delt i 4 hovedområder.
 
 
 
Fysikk 1 er et av fagene som kreves til medisin, tannlege og ingeniørstudier. Faget gir 0,5 realfagspoeng og ligner litt på matematikk i innlæring.
 
 
 
 
Slik studerer du
Opplegget er enkelt og brukervennlig, med videoer som dekker pensum på samme måte som vanlig klasseromsundervisning.
 
Kom raskt igang
Du får tilgang til kursene med en gang du har send inn påmeldingen. Du kan med en gang gå inn og utforske systemet.
 
Hvert kurs er delt inn i 14 eller 28 uker
Avhengig av om de er lagt opp som et halvtårs eller helårs kurs.
Kursene er eksamensfokusert. Inne på hvert kurs så finner du praktisk informasjon og en god oversikt over hvor langt du har kommet i kurset - og hva som gjennstår.
 
I hver uke så finner du et sett av filmer og oppgaver
Filmene er laget i et profesjonelt studio av lærere med lang erfaring i videoundervisning. I tillegg til filmene så er det og oppgaver og forskjellige tekster som må jobbes med - avhengig av det enkelte faget. 
 
Du har hele tiden oversikt over hva du har gjort
Hva som er gjort og hva som bør gjøres vises i på alle nivå av grensesnittet. Dette brukes og av lærerene til å vite hvordan de best kan følge deg opp.
Et team av faglærere gir deg tett oppfølging og sikrer at du får raske tilbakemeldinger på spørsmål og innleveringer.
 
Ta med deg studiene
Videoundervisningen er tilpasset å brukes på mobil og nettbrett. Opplegget er fleksibelt og du kan legge opp studiene slik de passer deg best. Dermed kan du bruke dødtid til å repetere forelesninger eller gjøre tester.
 
Du er og del av et sosialt nettverk
Alle kurs har aktive fagforum hvor du kan stille spørsmål, få hjelp og bli kjent med medstudenter. Du kan og danne egne grupper med medelever - eller jobbe selvstendig om du ønsker det.
 
Jevnlige innleveringer
I hvert kurs er det et sett med innleveringer. Disse hjelper deg å vite hvordan du ligger an og å plukke vekk feil.
Å gjøre innleveringene er viktig for å lykkes i kurset.
 
Eksamen
Eksamenstrening er en viktig del av opplegget. Våre lærere har jobbet med privatister i mange år og vet hvordan du skal bli best mulig rustet til avsluttende eksamen.
Det gjør at de fokuserer på det som er pensum i dag.
 
Vi gir ikke standpunktkarakter - det skjer gjennom egne eksamener organisert av det offentlige. Du melder deg opp via Privatistweb. Eksamen skjer lokalt i ditt fylke.
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofte stilte spørsmål

Er det en frist for påmelding?
Nei, det er ingen frist. AOF Videoundervisning har opptak hele året, så du kan selv velge når du vil starte studiene.
 
Må jeg sende inn vitnemål til skolen før jeg melder meg på kurs?
Nei, det trenger du ikke. 
 
Hva skjer når jeg har meldt meg på?
Du vil få en bekreftelse på skoleplass samt brukernavn og passord for innlogging. Påmeldingen er bindende på samme måte som en kontrakt, men du kan trekke deg kostnadsfritt i 14 dager etter påmelding. Er du i tvil om fag, ring oss på telefon 99 33 18 80 eller send oss en e-post til midt-norge@aof.no.
 
Hva innebærer det å være privatist?
Når du tar fag hos AOF videoundervisning avlegger du eksamen som privatist for å få tellende resultat. Du melder deg opp til eksamen på www.privatistweb.no. Privatistweb er åpen 1.-15. september for oppmelding til eksamen før jul, og fra 1. januar til 1. februar for eksamener til våren. Du melder deg opp og avlegger eksamen i det fylket du befinner deg i. Les informasjonen for ditt fylke i privatistweb og på ditt fylkes hjemmesider. 
 
Dekker Lånekassen skolepengene?
Våre elever får lån og stipend fra Statens Lånekasse på lik linje med studenter som tar høyere utdanning. Du må ha minimum 50% studiebelastning for å få støtte og du må bo på annen adresse enn dine foreldre for å få omgjøring til stipend. 
 
Hvor mange fag kan jeg ta på ett år?
Dette avhenger av interesse, motivasjon og kapasitet. Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp å finne riktig løsning for deg. 
 
Må jeg kjøpe skolebøker?
Ja, det må du. Dette gjelder alle fag unntatt matematikk 1P, matematikk 2P og matematikk R1. Se boklista vår for innkjøpsdetaljer.
 
Hvordan fungerer lab-kursene?
Du får komplette lab-kurs gjennom videoundervisning i fagene fysikk og naturfag. Labforsøkene er filmet og labheftet ligger tilgjengelig i kurset. Du fyller ut heftet og får tilbakemelding fra din faglærer.
 
Er du 23 år eller fyller 23 år i løpet av det året du skal søke opptak til høyere utdanning, og har vært i fulltidsjobb/utdanning i fem år, da kan du ta studiekompetansen etter denne regelen. Det betyr at du trenger kun de seks minstekravsfagene for å få studiekompetanse. De seks minstekravsfagene er matematikk 1P, matematikk 2P, norsk, naturfag, historie, engelsk og samfunnsfag. Som utdanning gjelder fullførte og beståtte årskurs i videregående opplæring og/eller folkehøgskole og eksamen fra studier med lengde på minst ett år. Omsorgsarbeid og militær førstegangstjeneste regnes også som arbeidserfaring i tillegg til fulltidsjobb. For mer informasjon om 23/5-regelen gå til www.samordnaopptak.no
 
Hvordan får jeg vite om tidspunkt for eksamen?
Utdanningsdirektoratet setter datoer for eksamener i skriftlige fag og de sentralgitte skriftlige eksamene kommer på www.udir.no. Dato for en skriftlig eksamen er den samme for alle elver og privatister i landet. Datoer for muntlige og muntlig/praktiske eksamener blir satt av eksamenskontor eller eksamensskole i det enkelte fylke. Dato er individuell, og muntlig eksamensperiode kan være spredt over en måned. Du får vite din dato i privatistweb og i innkalling.
 
Hvordan fungerer muntlig eksamen?
Du skal eksamineres i henhold til kompetansemålene for faget. Den praktiske gjennomføreingen kan variere noe fra fylke til fylke. Muntlig/praktiske eksamener gjennomføres i realfag som har lab (som naturfag, biologi, kjemi og fysikk) og i kroppsøving. Muntlige eksamener gjennomføres i fremmedspråk, engelsk, norsk, historie, samfunnsfag, religion, geografi, sosiologi. Gjør deg godt kjent med eksamensorganiseringen i eget fylke, les "Viktig informasjon om eksamen" på www.privatistweb.no. Noen fylker sender innkalling pr brev, andre sender elektronisk innkalling. Møt opp til ekamen på rett sted og i god tid. På muntlige eksamener foretar eksaminator og sensor opprop og orienterer om videre forløp. Du får gjerne et ca klokkeslett for når det blir din tur. Hold deg på stedet - du må være der når din oppgave deles ut. Det er lurt å ha med legitimasjon og kvittering som viser at du har betalt eksamensavgift og er oppmeldt.
 
Må jeg levere leseliste i de fagene jeg skal ta muntlig eksamen?
Om du skal ha muntlig eksamen i norsk, engelsk, et av fremmedspråkene eller i realfagene naturfag, fysikk eller kjemi, er det flere fylker som krever leseliste i disse fagene. Leselista skal inneholde informasjon om hvilket læreverk du har brukt i forberedelsen til eksamen og den skal også inneholde opplysningar om eventuelle laboratorieøvelser, fordypningssemner, film, roman, noveller o.l. Leselista må være i samsvar med kravene du finner i læreplanen for faget. De fleste eksamenskontor har forslag til leselister. Dersom du ikke leverer leselista innen fristen, vil sensor bruke eksamenskontoret sitt forslag til leseliste. I fag der det skal sendes inn leselister er frist for innsending gjerne 1. november i høstsemesteret og 1. april for vårsemesteret. Dette kan forøvrig variere noe fra fylke til fylke. Sjekk hjemmesiden til eksamenskontoret i ditt fylke for mer informasjon.
 
 

Del kurset på sosiale medier: