Stipend til utdanning

Har du penger tilgode? De fleste arbeidstakerorganinsasjoner har stipendordninger for sine medlemmer. Hør med ditt forbund, og muligens har du rettigheter i LO`s utdanningsfond? LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. 12 LO-forbund har rettigheter i fondet.

LOs utdanningsfond har som formål å gjennomføre eller støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte som har rettigheter i fondet. Rettighetene er knyttet til de tariffområder som finansierte Lavlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og 3. kvartal 1990.

Fondet gir blant annet støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole – eller tilsvarende i voksenopplærings-organisasjonens regi. Ved lengre studier gir ikke tildeling et år automatisk rett til stipend for kommende studieår.

Søknad må sendes og bli vurdert for det enkelte undervisningsår. Stipendet utlyses med søknadsfrist 15. mai.

Rettigheter

Rettigheter i fondet har søknadsberettiget som har minst 3 års sammenhengende medlemskap på søknadspunktet og som tilhører en overenskomst/tariffområde som var med på innbetaling til Lavlønnsfondet eller tariffavtale som ville innbetalt til Lavlønnsfondet om det fortsatt hadde eksistert.  Har vært sammenhengende medlem i LO i over 1 år og skal ta allmennfaglig utdannelse som fører til studie kompetanse , eller som Praksiskandidat etter 3,5 i oppelæringsloven.

Se fondets nettsider her!

Del kurset på sosiale medier: