Ny BKA søknadsrunde til høsten!

Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BKA, er et statlig finansiert tiltak iverksatt av Kunnskapsdepartementet

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning.

  • Mer enn 100 millioner bevilges hvert år til kurs i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.
  • Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.
  • BKA bidrar til bedre utføring av arbeidsoppgavene, økt bruk av ferdighetene, bedre samarbeid og kommunikasjon og økt motivasjon for videre læring og omstilling.
  • Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Det å styrke medarbeidernes grunnleggende ferdigheter gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver, færre feil og mer motiverte ansatte. Det gir gevinst for bedriften, den enkelte medarbeider og samfunnet. AOF Midt-Norge er autorisert som kursleverandør og samarbeidspartner, og har hatt mange BKA-kurs for både private bedrifter, organisasjoner og kommuner. Vi hjelper deg med søknaden!

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

En undersøkelse foretatt av Vox viser at 1 av 3 har for dårlige datakunnskaper til å kunne fungere i jobb og dagligliv. På bakgrunn av dette har de utarbeidet egne kompetansemål for hvilke it-ferdigheter både arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har behov for å beherske.

Ved å svare på spørsmål om din erfaring med ulike oppgaver på data, kan du selv se hvilket nivå du er på i forhold til arbeidstakere i resten av landet.

Test dine digitale ferdigheter (Selvvurdering)

Klikk her for å vurdere dine dataferdigheter.  

Last ned veiledning til Kompetansemålene her

Stort utbytte av å delta på BKA-opplæring

Kompetanseheving hos den enkelte arbeidstaker kan gi bedre utbytte enn investeringinger i nytt utstyr. Potensialet er stort for de virksomhetene som lar de ansatte lære seg å nyttegjøre sine it-verktøy.

Arbeidstakere som har deltatt på kurs er mer motivert til å jobbe produktivt. Ved å delta på kurs i regi av AOF Midt-Norge vil arbeidstakerne lære å utføre sine arbeidsoppgaver enklere, hurtigere og bedre. Det skal være nyttig både for virksomheten og den enkelte å delta på kurs. Med de ansattes arbeidsoppgaver som utgangspunkt lærer de praktisk bruk av data som hjelpemiddel i lese- og skrivetreningen. Lær å benytte de it-verktøyene som er tilgjengelige på din arbeidsplass til å utføre daglige operasjoner.

I forbindelse med opplæringen er det opprettet interaktive nettområder med øvelser, presentasjoner, bilder og video.

Brosjyre BKA finner du her

 

 

Del kurset på sosiale medier: