Nordens eneste fagskole i HMS

- Dette er viktig fordi det ikke finnes en offentlig godkjent aktør fra før, sier Torgrim Kokaas ved AOF Norge. I åtte år har han kjempet for en fagutdannelse innen HMS. Som eneste godkjente aktør, tar Studieforbundet AOF nå opp studenter til det som er Nordens første fagskoleutdanning innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Studiestedene er Tromsø, Trondheim, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Skien og Oslo.

- HMS er i dag er så mye mer enn skader og sikkerhetstiltak. Stress, utbrenthet og konflikthåndtering, for å nevne noe, er aktuelle HMS-temaer i det moderne arbeidslivet, og disse områdene krever riktig fagkompetanse, sier Torgrim Kokaas, HMS-ansvarlig ved fagavdelingen i AOF Norge. Med stadig strengere krav fra myndigheter og næringsliv, er det på høy tid at HMS som fag får et løft inn i utdanningssektoren.


Fokus på fag
Utdanningen er delt inn i fem moduler. En basismodul med introduksjon av HMS, en modul om regelverk, roller, systematikk og økonomi, en modul om arbeidsmiljøfaktor, en modul om strategisk HMS-arbeid, samt en valgfri prosjektoppgave.


- Målet er å utdanne reflekterte fagfolk med høy yrkesetisk standard, og å heve HMS-standarden i Norge, sier Kokaas. Etter mange års erfaring på området, opplever han et gap mellom myndighetenes krav til arbeidsplassen og tilgangen på god og seriøs fagopplæring. Det stilles stadig strengere krav om HMS på arbeidsplassen, men ingen krav til hvem som skal drive opplæring, hva opplæringen skal inneholde og hvordan den skal utføres.


- Opplæringen som finnes i dag gir ingen studiepoeng eller formell kompetanse, sier Kokaas. Dette fører til varierende grad av kunnskap på de ulike bransjene.
Fagskoleutdanningen fra AOF, derimot, gir 60 fagskolepoeng og er den eneste HMS-relaterte fagskoleutdannelsen som er offentlig godkjent dvs godkjent av NOKUT. Utdanningen tas på deltid over to år og er organisert på to ulike måter: en kveld i uka pluss en dag i måneden, eller en variant hvor man møtes tre dager hver femte uke.
Man skal kunne kombinere jobb og utdannelse.

Fagskolene anerkjennes som høyere utdanning og får studiepoeng

Tirsdag 2. mai 2017 vedtok Stortinget Fagskolemeldingen Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanninger er høyere yrkesfaglige utdanninger som målretter seg mot bestemte yrker. Nå hever politikerne på Stortinget statusen til vår utdanningstype. For deg som student medfører dette blant annet følgende:

  • Våre studenter får studiepoeng (tidligere fagskolepoeng) i fremtiden. Tidspunktet for innføringen av studiepoeng er enda ikke vedtatt.

  • Utdanningene anerkjennes som «høyere yrkesfaglig utdanning». Dermed likestilles utdanning fra fagskole med utdanning fra høyskole/universitet

  • Studenter fra fagskoler får tilleggspoeng ved opptak til universitet eller høyskoler

  • Studenter fra fagskoler får rett til å delta i studentsamkipnadene og bli med i vitnemålportalen

  • Fleksible overganger mellom fagskoler, universiteter og høyskoler

Starter i Trondheim høsten 2018

 

Fagskolestudiet innen

FAGSKOLEN AOF NORGE
 

Del kurset på sosiale medier: