Kommuneoppgjøret gir kr 20.000,- for fagskoleutdanning

Fagarbeidere med tilleggsutdanning får nå egen lønnsstige. For å bli plassert i den nye lønnsstigen kreves det ett års tilleggsutdanning, tilsvarende 60 studie- eller fagskolepoeng. Dette kan betyr et lønnstillegg på kr 20.000,- pr år for de som blir flyttet opp i den nye stillingsgruppen.

Kommuneoppgjøret gir fagarbeidere med tilleggsutdanning bedre lønnsvilkår og de får nå egen lønnsstige. Det betyr at fagarbeidere blir sidestilt med høyskolegrupper med automatisk opprykk når de tar tilleggsutdanning.
I svært mange tilfeller er tilleggsutdanning gitt på fagskole. -Tidligere har fagarbeiderne som har valgt fagskole for å heve kompetansen sin måtte søke om å få lønnsøking etter endt utdanning. Nå vil tilleggsutdanning tilsvarende 60 fagskole- eller studiepoeng gi automatisk innpass i en ny lønnsstige, sier fagskoleansvarlig i AOF Midt-Norge, Knut Ring(bildet)
 
I vedlegg til protokollen for hovedtariffoppgjøret står det i første punkt, endringer i stillingsgrupper :
 
Med virkning fra 1.8.2017, innføres ny stillingsgruppe for fagarbeiderstillinger med ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning (minimum 60 fagskolepoeng). Fagarbeidere som oppfyller krav til innplassering i stillingsgruppen, overføres pr. 1.8.2017 og årslønn justeres opp til laveste utregnede årslønn. Er noen lønnsplassert over nytt nivå, overføres disse uten at det får lønnsmessige konsekvenser.
 
Dette betyr at med full uttelling får du kr 20.000,- mer i lønn pr år i stillingsgruppe "Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning"
 
- Vi er fornøyd med at alle hoved­organisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO Kommunes forhandlings­sammen­slutning. På denne måten fikk vi til et helhetlig lønns­system som ivaretar alle ansatte, og som gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av de som arbeider i kommunene.
 
Her finner du informasjon fra Fagforbundet: http://www.fagforbundet.no/?article_id=136235
 
 

Del kurset på sosiale medier: