Hva er egentlig en Fagskole?

En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er etalternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev – til de mer generelle studieforberedende programmene.

Det som gjør fagskolen annerledes er den praktiske tilnærmingen til fagene. Utdanningene legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet.
Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer.

Mange valgmuligheter

Gjennom fagskolen kan du utdanne deg til mange forskjellige og spennende yrker. Av det du har å mellom, finner vi blant annet kreative fag, 3D og multimediedesign, IT, bygg og anlegg, elektro, maritime fag og offshore, helse og sosialfag, reiseliv og merkantile fag.

Varighet?

De ulike fagskoleutdanningene har en varighet fra et halvt år til to år.

NOKUT?

Fagskoleutdanninger er godkjent av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen. Deres jobb er å sørge for at den enkelte utdanningen tilfredsstiller kravene til innhold, gjennomføring og evaluering av utdanningen. Sjekk alltid www.nokut.no for å forsikre deg om at utdanningen er godkjent.

Lånekassen

Fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Gjennomføring

Fagskoleutdanning kan gjennomføres både på heltid og deltid, eller nettbasert. Mange fagskoleutdanninger er nettbaserte og kan kombineres med arbeid.

Hvorfor velge fagskole?

Det er mange gode grunner til å velge en fagskoleutdanning. Det de fleste studentene opplever er at undervisningen er lagt opp med vekt på praktisk arbeid, og at dine erfaringer fra tidligere verdsettes. Fagskolene har tette bånd til arbeidslivet, som også er med på å utvikle skolenes utdanninger. Målet er at man under utdanningen skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis.

Praktisk rettet

Det legges stor vekt på prosjektoppgaver som knyttes opp mot arbeidslivet enn ved forskningsbasert og akademisk læring. Teori kombineres med praksis gjennom relevante arbeidsoppgaver i fra yrkeslivet.

Videre utdanning

En del fagskoler har samarbeid med norske høyskoler, som gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanningen til en bachelorgrad og eventuelt til en mastergrad. Tilsvarende avtaler fins med mange utenlandske universiteter, der fagskolestudentene får innpass i et bachelorløp, og kan avslutte med en grad. Opptak skjer ved en individuell vurdering, ofte slik at en får godkjent fagskolen som en del av bacherlorutdanningen.

Tett på

Miljøet er også noe som ofte skiller fagskoler fra annen høyere utdanning. Undervisningen foregår stort sett i vanlige klasser, hvor studentene får en tettere dialog med lærer eller foreleser. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

Konklusjon

Kort sagt kan man si at en fagskoleutdanning vil gi deg den praktiske kompetansen du trenger for å kunne fungere i arbeidslivet fra dag én. Samtidig har du en solid plattform for videre utdanning hvis du en gang skulle ønske det.

Her finner du brosjyre fra Regjeringen.no

 

Del kurset på sosiale medier: