Gratis videreutdanning for fagarbeidere og assistenter i barnehagen

Et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det offentlig godkjent vitnemål. Studiet gir 60 fagskolepoeng.

Utdanningen er rettet mot fagarbeidere eller assistenter i barnehager som ønsker å styrke sin faglige kompetanse i å legge til rette for, og utfordringer knyttet til, barn med særskilte behov.
 
Studentene skal etter endt utdanning blant annet ha kunnskap om pedagogisk og didaktisk teori, om ulike observasjons- og kartleggingsverktøy og hvordan legge til rette for læring og utvikling på ulike alderstrinn. Videre skal studentene kunne kartlegge faglige problemstillinger, identifisere og vurdere behov for tiltak, og iverksette helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for barn og unge med særskilte behov.
Forståelse for de  yrkes- og bransjeetiske prinsipper som gjelder i arbeidet med barn og unge som har særskilte behov og deres familier er også sentralt. Kunnskap om lærevansker, atferdsvansker, fysisk og psykisk funksjonshemming, sosiale og emosjonelle vansker, barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge i risikosituasjoner er viktige tema i utdanningen.
 
Faginnhold:
1. Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag
2. Pedagogikk og didaktikk
3. Helsefremmende og forebyggende arbeid
4. Barn og unge med spesielle behov
5. Fordypning i barn med særskilte behov
 

 

Del kurset på sosiale medier: