Gratis utdanninger starter i Trondheim til høsten

– Å ta mer utdanning i voksen alder har gjort at jeg har bedre forståelse og dermed gjør en bedre jobb. En annen bivirkning er at jeg går opp i lønn.

Det sier Gunn Ask, helsefagarbeider fra Sandefjord, som i disse dager er i ferd med å avslutte en toårig deltidsutdanning i målrettet miljøarbeid ved AOF Telemark og Vestfold.

I september starter AOF opp med tre fagskoleutdanninger i Trondheim. Det tas opp søkere helt fram til studiestart, men det er begrenset antall plasser og det er «førstemann til mølla» som gjelder.

Fagskolekonsulent Knut Ring håper mange er interessert i å øke sin kompetanse.

– Fagskoleutdanning er en av mulighetene som helsefag- og barne- og ungdomsarbeiderne har til videreutdanning. Dette er korte og yrkesrettede utdanninger som varer fra et halvt til to år. Det er lagt stor vekt på å kombinere teori med praksis, og vi bruker dyktige fagfolk i undervisningen, forteller Ring.

Dette er tilbudene:

Utdanningstilbudene er gratis for kvalifiserte søkere, men bøkene må betales selv. Tilbudene som starter i august og september er:

  • Kroniske sykdommer hos voksne og eldre, to år på deltid.
  • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, to år på deltid.
  • Demensomsorg, 1 år på deltid.

Gjør en bedre jobb

Gunn Ask, som jobber i en bolig for mennesker med utviklingshemming i Sandefjord, er svært glad for å ha lært mer:

– Jeg jobber mer fagbasert og målrettet på bakgrunn av kunnskap. Det har gitt meg mer glede i arbeidet og større forståelse for hva jeg gjør. Det holder ikke bare å være glad i mennesker. Mer kompetanse gjør at vi kan gi brukeren en bedre tjeneste med høyere kvalitet, sier Ask, og legger til: En annen bivirkning er at jeg går opp i lønn.

Fagskolekonsulenten har ofte hørt at studentene har lignende opplevelser som Gunn Ask.

– Tidligere studenter sier at videreutdanning fører til økt personlig og faglig utvikling. De begynner å reflektere mer. Det skjer mye når voksne mennesker med mye erfaring begynner på skolen igjen. Vår utdanning er veldig praksisnær. Det de lærer kan de ta med seg rett ut i jobb. Mange av våre studenter er godt voksne. Det viser at fagskoleutdanning har en viktig rolle for å støtte opp under livslang læring og behov for omstilling i næringslivet og offentlig sektor.

De er tydelige på at videreutdanning krever en innsats.

– Det kommer ikke av seg selv, det må gjøres en innsats. Etter fullført og bestått eksamen får elevene sine fortjente vitnemål, sier representanten fra AOF.

 

 

Del kurset på sosiale medier: