Fagskoleutdanning - noe for deg

Fagskoleutdanning kan være et godt alternativ for deg som setter pris på praktisk oppgaveløsning fremfor teorilesing. Fagskoler er korte yrkesrettede utdanninger som er annerledes fra høyskoler og universiteter først og fremst ved at de legger vekt på praktisk jobbing med faget. Disse utdanningene varer fra et halvt til to år. At fagutdannelsen er yrkesrettet betyr at den skal gi kompetanse som kan brukes i direkte i arbeidslivet

Hvilke fag kan jeg ta?

AOF Norge har studiesteder i hele lande som tilbyr fagskoleutdanninger. noen tilbyr HMS fagskole, samt tilbud innenfor helse- og sosialfag.  NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har ansvaret for å godkjenne de ulike fagskoleutdannelse. Godkjenningen medfører en rett for studentene til utdanningstøtte i Lånekassen. 

Hvem kan søke?

Opptak av studenter skjer i henhold til opptakskrav beskrevet for hvert fagområde, men hovedregelen er at du som har fagbrev innen det aktuelle fagområdet eller minst fem års relevant praksis kan søke. Det stilles ikke krav til generell studiekompetanse.

 

Hvorfor fagskole?

Det er mange gode grunner til å velge en fagskoleutdanning. Det de fleste studentene opplever er at undervisningen er lagt opp med vekt på praktisk arbeid, og at dine erfaringer fra tidligere verdsettes. Fagskolene har tette bånd til arbeidslivet, som også er med på å utvikle skolenes utdanninger. Målet er at man under utdanningen skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe er med på å knytte det tett opp mot arbeidslivet.

 

Hvordan søke? 

Søknadsfristen for de enkelte fagene og studiene varierer noe, men hovedregelen er at du må søke minimum innen 1 måned før oppstart av studiet. Ta kontakt med det enkelte studiested om søknadsfrister. Send gjerne en e-post til aofnorge@aof.no  

 

Her finner du Fagskoletilbud som starter i AOF NORGE

 

Mer info om fagskoleutdanning her

 

Del kurset på sosiale medier: