Fagskole HMS - Endelig er den her!

AOF tilbyr deg nå, som eneste offentlig godkjente aktør, en mulighet for å ta en offentlig godkjent fagskoleutdanning i HMS. I februar starter ny klasse på dagtid!

Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen dreier seg ikke lenger bare om skader og sikkerhetstiltak. Viktige områder som konflikthåndtering, endringsprosesser, medvirkning, omorganisering, ledelse, stress, utbrenthet, og mestring er sentrale arbeidsmiljøfaktorer. Krav til systemer og kunnskap om regelverk og risiko står også på dagsorden både i offentlig virksomhet og i det private næringsliv.

Fagskoleutdanningen innenfor HMS er en skreddersydd utdanning for deg som ønsker å jobbe som HMS rådgiver enten på ledernivå eller som HMS fagperson i ulike bransjer.

Stadig flere virksomheter ser nødvendigheten av at arbeidsmiljø, lønnsomhet og organisasjonsutvikling knyttes sammen som en naturlig helhet i bedriften/virksomheten. Denne utviklingen innebærer at behovet for en yrkesrettet fagkompetanse innenfor HMS-området øker som aldri før og AOF Oslo og Akershus er derfor svært glade for å kunne tilby et meget godt faglig utdanningsløp.

Utdanningen er tilrettelagt for at du skal kunne kombinere jobb og utdanning. Fagskoletilbudet er derfor lagt over to år og kan tas som et modul studium med samlinger hver 5 uke eller som et deltidsstudium med kveldsundervisning en gang pr uke  samt en hel dag en gang pr måned.

Utdanningen gir deg 60 fagskolepoeng og første klasse settes opp høsten 2014 og du kan velge mellom 2 alternative gjennomføringer:

Alternativ 1: Fagskole HMS dag

Gjennomføres med 3 dagssamlinger hver 5. uke og lærerveiledning og dialog på It`s Learning.

For mer informasjon om Fagskolen HMS ta kontakt med våre kompetanserådgivere på telefon 99 33 18 80

Eller send oss en e-post på Midt-Norge@aof.no

Del kurset på sosiale medier: