FAGBREV 2018

Fagbrev er viktigere enn noen gang før. Det viser seg ofte at når en bedrift skal omstrukturere og noen der kan ha mulighet til å få en bedre jobb, så velger de ikke deg, du som ikke har fagbrev. Nei, de velger en yngre og kanskje helt nyansatt til å avansere før deg.

 

Bedrifter har i dag et behov for å dokumentere sin profesjonalitet, og er derfor avhengige av å satse på folk med fagbrev. Hva hvis du rett og slett mister jobben på grunn av at du ikke har fagbrev? Det hender jo at firmaer går konkurs eller selges til andre, som kanskje har strengere krav om formell kompetanse. Hva om du har jobbet som vikar i ti år, men aldri får fast jobb? Mange arbeidsplasser har ufravikelige krav til formell kompetanse, slik som barnehager, skoler og helsetjenesten. Du gjør sikkert en god jobb, kanskje bedre enn den nyutdannede helsefagarbeideren nettopp ble ansatt, men du får ikke fast jobb!

Kanskje du ikke får banken din med på å gi deg lån til bolig, for de sier at de ikke kan ta sjansen på det når du aldri vet hva slags inntekt du vil ha neste år! Det kan også tenkes at du av helsemessige årsaker må finne deg en annen type jobb, og da trenger du ny kompetanse.

Enten du mister jobben og vil ha en ny, eller du en dag ønsker å kjøpe deg en egen bolig, men aldri kan bli noe annet enn en vikar, finner du kanskje ut at mye ville vært annerledes bare du hadde hatt fagbrev.

 

www.vigo.no

Det finnes heldigvis en lang rekke tiltak for voksne som ønsker å ta fagbrev. Tilbudet vil variere i de forskjellige fylkene, men du er faktisk selv med på å påvirke hva som opprettes av tiltak ved å melde din interesse. Har du tanker om å fullføre en utdanning som voksen, må du gå inn på nettstedet ViGo og registrere din interesse.  Der kan du legge inn en søknad om opptak til den voksenopplæringen som tilbys i ditt fylke. Hvilke tilbud som opprettes, er avhengig av etterspørsel. Derfor er det viktig at du melder din interesse så fort du har begynt å lure på om dette er noe for deg. Som regel tilbys en komprimert teoriundervisning i de såkalte programfagene innen de ulike utdanningsretningene. Programfag er de fagene med yrkesrettet innhold. Tilbudet er tilpasset voksne som enten har erfaring fra en fagretning, men som ikke har formell kompetanse, eller har annen fagbakgrunn som av ulike grunner ikke lenger er aktuell. Dette innebærer at du må ha mulighet for å skaffe deg praksis i en bedrift for å oppfylle utdanningens krav til faglig praksis.

Realkompetanse

Mange voksne har arbeidet i mange år uten formell kompetanse. Den kompetansen de har opparbeidet seg kalles realkompetanse, og kan være tilstrekkelig til å fylle for eksempel krav om praksis i et fag, og noen ganger fyller den også kravene for opplæringsmål i læreplanen for ett eller flere av programfagene eller fellesfagene. Hvis du er i tvil om du har tilstrekkelig kompetanse, har du mulighet til å få en vurdering av din realkompetanse ved en videregående skole. De vurderer din kompetanse opp mot læreplanene i fagene, og kan gi deg kompetansebevis for den realkompetansen du har. Et slikt realkompetansebevis er jevngodt med avlagt eksamen i faget. Det er verd å merke seg at du blir vurdert opp mot hvert enkelt fag, slik at du får oversikt over hva du mangler i forhold til de offisielle kravene. Har du slik kompetanse, har du muligheten til å oppnå fagbrev som praksiskandidat.

Tverrfaglig eksamen

Neste skritt på vei mot fagbrev er å avlegge en tverrfaglig eksamen i programfagene. Denne kan du i utgangspunktet gå opp i hvis du vet at du har nok kunnskap i disse fagene. Det er likevel å anbefale at man leser seg opp på fagene og deltar sammen med andre i en form for undervisning. Det er både nyttig og inspirerende, og du får en større faglig innsikt. Du vil også bli mindre avhengig av å jobbe bare der du har vært før. En ulempe ved å lære seg faget i bare en bedrift, er at man ikke bare adopterer de gode arbeidsmetodene, men man plukker også opp dårlige eller ikke forskriftsmessige metoder. Det forekommer på nesten alle praksissteder, ofte på grunn av tidsnød og liten bemanning.

På eksamensforberedende kurs hos AOF møter du flere i samme situasjon som deg, og erfaringsutveksling er en viktig del av studiet/kurset.

Hvis du oppfyller kravene om minimum godkjent praksis i faget, kan du gå opp til fagprøven når du har bestått den tverrfaglige prøven.

Selve prøven gis som en Case-oppgave. Det vil si at man blir forelagt en konkret arbeidsoppgave som skal løses. Metodene man velger skal begrunnes ut fra faglig kunnskap, noe som innebærer at du hele tiden må vise til det du kan om fagteori når du beskriver din fremgangsmetode. Hvis du ikke begrunner din metode med faglig kunnskap, stryker du, selv om det du ville gjort er riktig. Som du kanskje forstår, lønner det seg å trene på å besvare slike oppgaver på forhånd. Dette lærer du hos AOF Midt-Norge.

Oppgaven likner på fagprøven i den forstand at du må:

  • Planlegge
  • Gjennomføre
  • Vurdere
  • Dokumentere

AOF Midt-Norge arrangerer eksamensforberedende kurs til en rekke fagbrevområder. Som deltaker på våre kurs får du god og tradisjonell klasseromsundervisning i Trondheim. Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi læringsplattformen It`s learning eller tilsvarende hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver. Kurset går en kveld i uken over ca ett år.

 

Praksiskandidat

«Det er fylkeskommunen som avgjør om praksisen en kandidat viser til, kan godkjennes, og i særlige tilfeller kan det godkjennes kortere praksis. Praksisen må etter en samlet vurdering dekke de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen. Praksiskandidater er fritatt fra fellesfagene, men må dokumentere fagkunnskap gjennom en sentralt gitt skriftlig eksamen før de framstiller seg til den praktiske fagprøven.» (Kunnskapsdepartementet)

Som praksiskandidat må du ha minst fem års relevant og godkjent praksis innen det faget du vil ha fag- eller svennebrev i. Det er fylkeskommunen som vurderer om din praksis kan godkjennes. Krav om dokumentasjon av praksis er attest fra arbeidsgiver om hvor du har arbeidet, stillingsstørrelse og hva du har arbeidet med. Hvis ikke dokumentasjonene oppfyller disse kravene, blir praksisen ikke godkjent. Det er viktig at din arbeidsgiver er klar over at du ønsker slik dokumentasjon, og det kan lønne seg å gjøre en avtale om dette når du begynner i praksis eller jobb. Det kan være vanskelig å fremskaffe slik dokumentasjon i ettertid fordi ikke alle sjefer lever evig eller jobber samme sted i år etter år. En ny sjef vil ikke kunne dokumentere noe du har gjort for andre.

Forskning viser at de som velger å ta en fagutdanning har større arbeidsglede og står lengre i arbeid enn de som ikke velger å gjennomføre dette. Kanskje vil dette gjelde for deg også?

 

Norge mangler fagarbeidere og både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner ønsker at flere skal ta fagbrev. Er du voksen og har mange års erfaring så kan du ta fagbrev i 2016.

Fagbrev starter med at du tar en 5 timers tverrfaglig prøve som privatist hos Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Du kan bruke alle hjelpemidler og står du på denne prøven så kan du melde deg opp til fagprøven hos fylkeskommunen.

AOF Midt-Norge tilbyr en rekke Teori til Fagprøven kurs. Kursene er på 100-120 undervisningstimer og samlinger og foregår typisk en kveld i uken eller en helg i måneden. I tillegg må du påregne og lese pensum på fritiden, jobbe med oppgaver og eksamensoppgaver. Våre dyktige veiledere hjelper deg frem mot eksamen i desember 2016.

Med Fagbrev står du sterkere i arbeidslivet, både når du søker jobb og når det skjer endringer på arbeidsplassen som kan innebære nedbemanninger. I enkelte yrker så kan Fagbrev innebære at du får inntil 10 kroner mer pr. time i lønn. Alder er ingen hindring og det er aldri for seint å ta Fagbrev.

Har du tenkt på det men ikke gjort noe med det så er 2016 året dette kan bli virkelighet for akkurat deg.

Ta steget og meld deg på nå!

Del kurset på sosiale medier: