Et Columbi-egg for våre medlemmer

- Med studiepoeng, økt lønn og mer kompetanse, er Fagskolen et columbi-egg for vår medlemmer. Vi får reflekterte ansatte med kunnskap som har trygghet og kompetanse til å kunne arbeide mange ulike steder i en kommune. Med statlig støtte er studiet gratis for studentene, så her er det bare å «Løp og Søk», sier leder i Fagforbundet Trondheim, Sonja Tangen(bildet)

Fagskoleutdanninger er en spennende form for kompetanseheving. Med sin bredde av tilbud kan ansatte innen helse- og oppvekstsektoren få spesifikk opplæring innenfor NOKUT godkjente utdanninger. Kravene til kvalitet er høy og arbeidsoppgavene innen barnehager og  Helse- og velferdstjenestene blir stadig mer komplekse. Vi ser det derfor som spesielt viktig at personell som til daglig er i kontakt med brukerne våre har den nødvendige kompetansen og vi er svært tilfreds med samarbeidet med AOF om fagskole, sier leder Sonja Tangen.

Videreutdanning er viktig

Et annet aspekt er at mulighet til videreutdanninger er et stort pluss i rekrutteringsøyemed. Trondheim har mange utfordringer og kompetanseoppbygging er avgjørende viktig for å lykkes med forventningene i samfunnet, samt beholde og rekruttere nye.

 -Det er utrolig mange dyktige ansatte som brenner for det de gjør. Mange av våre medlemmer har jobbet veldig lenge og har mange års praksis – som vil si verdifull realkompetanse, understreker Tangen.  -Flere ønsker seg et fagbrev, men mange med fagbrev og realkompetanse ønsker seg også videre utdanning på tertiært nivå for å møte de store utfordringene våre ansatte står ovenfor hver eneste dag, og Fagskoleutdanning, med spesialutdanning innen forskjellige felt er midt i blinken for våre medlemmer.

Fagskolene anerkjennes som høyere utdanning og får studiepoeng

Tirsdag 2. mai 2017 vedtok Stortinget Fagskolemeldingen Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanninger er høyere yrkesfaglige utdanninger som målretter seg mot bestemte yrker. Nå hever politikerne på Stortinget statusen til vår utdanningstype. For fagskolestudentene medfører dette blant annet følgende:
 
  • Fagskolestudenter får studiepoeng (tidligere fagskolepoeng) i fremtiden
  • Utdanningene anerkjennes som «høyere yrkesfaglig utdanning». Dermed likestilles utdanning fra fagskole med utdanning fra høyskole/universitet
  • Studenter fra fagskoler får tilleggspoeng ved opptak til universitet eller høyskoler
  • Studenter fra fagskoler får rett til å delta i studentsamkipnadene og bli med i vitnemålportalen
  • Fleksible overganger mellom fagskoler, universiteter og høyskoler
 
Silje Kjørholt, tidligere leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, sier ifølge NTB at det er et gjennomslag for studentene at den høyere yrkesfaglige utdanningen nå anerkjennes på lik linje med høyskole- og universitetsutdanning. Samtidig påpeker hun at det er viktig at den beholder sin kvalitet som arbeidsnær og relevant for jobbmarkedet. Organisasjonen setter også pris på at det stilles krav til yrkeserfaring i fagmiljøet på skolen og at studentene får lik rett til velferdstjenester i studentsamskipnader.

Gratis utdanning + 20.000,- i årslønn

AOF har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet via fylkeskommunen til å opprette 15 studieplasser i Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse - utviklingshemming og Demensomsorg og 15 studieplasser innen Barn med særskilte behov for ansatte i barnehage. -Dette betyr at utdanningen er gratis for studentene, og når vi nå vet at fagarbeidere med tilleggs-utdanning får egen lønnsstige fra og med 2017, noe som tilsvarer 20.000,- mer i årslønn ved 100% stilling, så kan man trygt si at fagskolen er et Columbi-egg, avslutter Sonja Tangen som anbefaler medlemmene å søke på studiet.

Her finner du en oversikt over Fagskoleutdanningene i AOF, og her kan du lese mer om fagskole: http://blogg.aof.no/

 

Del kurset på sosiale medier: