• Ny i AOF
  Aina Uglem Johnsen er ansatt som fag- og studiestedsansvarlig på helse, ved Fagskolen AOF Norge, studiested i Trondheim.
 • Derfor burde du ta FAGBREV i voksen alder
  Det er aldri for sent å ta fagbrev. Fordelene er nemlig store. Enten du er 25 eller 50, har du mye å hente ved å ta fagbrev. Likevel er det mange som er i full jobb uten å ha fullført videregående opplæring. Kanskje tenker du at du har vært så lenge i jobb nå at et fagbrev er unødvendig, eller kanskje du aldri var særlig teoretisk anlagt, og grøsser ved tanken på å gå tilbake til skolebenken. Kanskje har det bare ikke blitt noe av, selv om du egentlig kunne tenkt deg dokumentasjon på kompetansen din.
 • Fagskoleutdanning - noe for deg
  Fagskoleutdanning kan være et godt alternativ for deg som setter pris på praktisk oppgaveløsning fremfor teorilesing. Fagskoler er korte yrkesrettede utdanninger som er annerledes fra høyskoler og universiteter først og fremst ved at de legger vekt på praktisk jobbing med faget. Disse utdanningene varer fra et halvt til to år. At fagutdannelsen er yrkesrettet betyr at den skal gi kompetanse som kan brukes i direkte i arbeidslivet
 • Stipend til utdanning
  Har du penger tilgode? De fleste arbeidstakerorganinsasjoner har stipendordninger for sine medlemmer. Hør med ditt forbund, og muligens har du rettigheter i LO`s utdanningsfond? LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. 12 LO-forbund har rettigheter i fondet.
 • FAGBREV 2018
  Fagbrev er viktigere enn noen gang før. Det viser seg ofte at når en bedrift skal omstrukturere og noen der kan ha mulighet til å få en bedre jobb, så velger de ikke deg, du som ikke har fagbrev. Nei, de velger en yngre og kanskje helt nyansatt til å avansere før deg.
 • Et Columbi-egg for våre medlemmer
  - Med studiepoeng, økt lønn og mer kompetanse, er Fagskolen et columbi-egg for vår medlemmer. Vi får reflekterte ansatte med kunnskap som har trygghet og kompetanse til å kunne arbeide mange ulike steder i en kommune. Med statlig støtte er studiet gratis for studentene, så her er det bare å «Løp og Søk», sier leder i Fagforbundet Trondheim, Sonja Tangen(bildet)
 • Nordens eneste fagskole i HMS
  - Dette er viktig fordi det ikke finnes en offentlig godkjent aktør fra før, sier Torgrim Kokaas ved AOF Norge. I åtte år har han kjempet for en fagutdannelse innen HMS. Som eneste godkjente aktør, tar Studieforbundet AOF nå opp studenter til det som er Nordens første fagskoleutdanning innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Studiestedene er Tromsø, Trondheim, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Skien og Oslo.
 • Fagbrev som HELSEFAGARBEIDER
  Dersom du har mye arbeidserfaring, men mangler dokumentasjon, kan du likevel ta fag- eller svennebrev.
 • Gratis videreutdanning for fagarbeidere og assistenter i barnehagen
  Et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det offentlig godkjent vitnemål. Studiet gir 60 fagskolepoeng.
 • Arbeidsvarsling
  Kurs i arbeidsvarsling er nødvendig for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg.Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger.
 • Kommuneoppgjøret gir kr 20.000,- for fagskoleutdanning
  Fagarbeidere med tilleggsutdanning får nå egen lønnsstige. For å bli plassert i den nye lønnsstigen kreves det ett års tilleggsutdanning, tilsvarende 60 studie- eller fagskolepoeng. Dette kan betyr et lønnstillegg på kr 20.000,- pr år for de som blir flyttet opp i den nye stillingsgruppen.
 • HMS Fagskole
  Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på HMS er derfor meget viktig! HMS handler om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Temaer som konflikthåndtering, endringsprosesser, tidsplanlegging, medvirkning, ledelse og stress aktualiseres i stadig sterkere grad. Dette har ført til en utvidelse av begrepet HMS. Fremtidsrettede bedrifter ser at riktig kunnskap innen HMS blir stadig viktigere. Studieforbundet AOF er de eneste som tilbyr utdanning på fagskolenivå innen dette området. Utdanningen går over to år på deltid og fører fram til tittelen HMS rådgiver.
 • Fagbrev Produksjonsteknikk - Starter nå!
  Med fagbrev i produksjonsteknikkfaget skal du kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Evnen til å se sammenhenger, samarbeide med andre yrkesgrupper samt god materialkunnskap er viktige egenskaper i faget.
 • Ny BKA søknadsrunde til høsten!
  Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BKA, er et statlig finansiert tiltak iverksatt av Kunnskapsdepartementet
 • Bli helsefagarbeider- ta fagbrev som voksen !
  Oppstart 13.oktober i Trondheim, og den 14.oktober i Bjugn. Vi tenger flere helsefagarbeidere - prognosene sier at vi må utdanne 4500 helsefagarbeidere årlig for å dekke framtidens behov fro arbeidskraft på området !
 • Teori til fagbrev Trondheim
  Voksne mennesker med allsidig arbeidserfaring i faget sitt, har mulighet til å ta fagbrev, ved å dokumentere at de har bestått teoretisk videregående opplæring "Teori til fagbrev" og har 5 års allsidig arbeidserfaring.
 • Fagbrev renhold starter nå!
  Dokumenter din kompetanse - Ta fagbrev i renhold! Har du lang erfaring fra renholdsbransjen? Da kan du ta fagbrev som renholdsoperatør. Et fagbrev gir gir trygghet og styrke i arbeidsmarkedet.
 • Studiekompetanse Midt-Norge - Spesiell eller Generell?
  Generell eller spesiell studiekompetanse? Nå kan du få studiekompetanse eller ta opp fag med et engasjerende undervisningsopplegg og gode lærere. Men hva passer for deg? Her får du noe informasjon om studiekompetanse, men har du behov for mer, så ta endelig kontakt med oss i AOF Midt-Norge.
 • Engelsk for tillitsvalgte
  Globalisering er ikke noe som skjer andre steder i verden. Det merker du kanskje også på arbeidsplassen din? Du har ansvar for flere medlemmer som ikke behersker norsk, eller du har muligens en arbeidsgiver som har innført engelsk som arbeidsspråk?
 • Varme arbeider, sertifiseringskurs
  Årlig oppstår mange branner som på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.
 • Fagskole - BARN MED SÆRSKILTE BEHOV
  Endelig en fagskoleutdanning i oppvekstfag med fokus på barn med særskilte behov. Dette er et viktig bidrag til å tilføre etterspurt kompetanse.
 • Fagskole HMS - Endelig er den her!
  AOF tilbyr deg nå, som eneste offentlig godkjente aktør, en mulighet for å ta en offentlig godkjent fagskoleutdanning i HMS. I februar starter ny klasse på dagtid!
 • Fagskole: Kontor, Salg og Serviceledelse
  Ønsker du å gå videre? Fagskoleutdanningen i Kontor, salg og serviceledelse bygger på videregående opplæring innen studieretning service og samferdsel eller tilsvarende.
 • Lederskolen, ny oppstart i 2015!
  For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. Lederskolen kan du gå både på dag- og kveldstid.
 • Hva er egentlig en Fagskole?
  En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er etalternativ til høyskole- og universitetsutdanning.
Last inn flere nyheter