AOF Midt-Norge

AOF Midt-Norge har et omfattende tilbud av kurs- og utdanningstilbud. Mange av dem tilbys jevnlig som åpne kurs, andre arrangeres på oppdrag av bedrifter og organisasjoner. I tillegg skreddersyr vi kurs og utdanning for den enkelte bedrift og organisasjon.

I årene som kommer vil det blant annet være en økt satsing på FAGSKOLER med flere og bedre utdanninger som er tilpasset samfunnsutviklingen.

Gå inn på våre kurstilbud og se noe av det vi kan tilby av kurs og studier Du kan melde deg på kurs/ søke utdanning når som helst, og send gjerne en e-post til mn@aof.no ved behov for informasjon som du ikke finner på våre nettsider.
Om fristen for påmelding eller søknad til kurs/studier har gått ut, så ta kontakt og vi vil forsøke å hjelpe deg inn på kurset.


Last inn flere nyheter
« Takk for et superinspirerende, oppklarende og inkluderende kurs. Det ble presentert på en meget forståelig og enkel måte slik at jeg med stor sikkerhet kan stå i rollen min som verneombud. Jeg har lært mye. Takk for alt. Hilsen Kine. PS: Jeg har anbefalt dette kurset på HR-avdelingen med et ønske om at det blir også prioritert i fremtiden. »
- Kine Mårvik, Byneset
« Jeg er veldig glad for at Bravida Trondheim valgte å bruke AOF til 40 timers HMS kurset. Kurset var lagt opp med mye dialog og gruppearbeid. Kursholder var engasjerende og involverende. Alt i alt er jeg meget fornøyd med kurset :-) (Kommer til å skryte av kurset i egen bedrift, og jobbe for at vi fortsetter å bruke AOF) »
Runar A Lein-