Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Forhandlinger Trøndelag/Stjørdal 04.10.2021 Påmelding
AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte Trøndelag/Stjørdal 01.09.2021 Påmelding
AOF MoTo - Rus i arbeidslivet Trøndelag/Stjørdal 01.12.2021 Påmelding
Fellesforbundet - LOs felles ungdomskurs Trøndelag/Hell 05.11.2021 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt Modul 1 (FTV 1) Trøndelag og Møre- og Romsdal Trøndelag/Hell 08.11.2021 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt Modul 2 (FTV 2) Trøndelag og Møre- og Romsdal Trøndelag/Hell 06.12.2021 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt Modul 3 (FTV 3) Trøndelag og Møre- og Romsdal Trøndelag/Hell 19.10.2021 Påmelding
Fellesforbundet - Fellesoverenskomsten for byggfag Trøndelag/Hell 06.09.2021 Påmelding
Fellesforbundet - Havbrukskurs Trøndelag/Hell 04.10.2021 Påmelding
Fellesforbundet Industrioverenskomsten VO delen Trøndelag, Møre og Romsdal Trøndelag/Hell 07.09.2021 Påmelding
NAF Påbygning organisasjonskunnskap Trøndelag/Trondheim 07.09.2021 Påmelding