Medlem og tillitsvalgt

NAF Maskinoverenskomsten MEF-NAF

Kurs-id: 312302
Sted: Scandic Parken Hotel
Timetall: 16
Kursstart Info: 27.03.2019 - 29.03.2019
Klokkeslett: 12:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Tillitsvalgte og engasjerte medlemmer
 
Innhold:
Overenskomstens oppbygning og innhold
Tolkninger og hvordan en løser uenigheter rundt denne
Prosessen før, under og etter et tariffoppgjør 
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader:
dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktperson:
Vidar Røren:   Mob: 970 36 625 eller e-post: vidar.roren@arbmand.no
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: