Medlem og tillitsvalgt

MoTo Psykososialt Arbeidsmiljø

Kurs-id: 338322
Sted: Dyreparken hotel
Timetall: 20
Kursstart Info: 21.-23.09. 2020
Klokkeslett: 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 24.08.2020
Pris: kr gratis når forbundet godkjenner deltakelsen
Kontaktperson: Gro Monsen Høiby
E-post: gro.monsen.hoiby@aof.no
Mobil: 95791116
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Ikke la noen stå alene!

Denne modulen tar for seg psykososialt arbeidsmiljø og mobbing i arbeidslivet.

Mobbing på arbeidsplassen foregår hyppigere der det alminnelige konfliktnivået er høyt, og gjerne der arbeidsplassen er preget av stress, dårlig ledelse og generelt dårlig arbeidsmijlø.

For å kunne iverksette tiltak mot mobbing må man forstå årsakene til mobbing.

Modulen omhandler arbeidsmiljlovens verdigrunnlag og andre forhold av betydning for et helhetlig arbeidsmiljø som bedriftskultur, kommunikasjon, ledelse, humor og systematisk HMS-arbeid.

Modulen omhandler også mobbing som fenomen og gir konkrete tips og råd om hvordan de ulike aktørene i arbeidslivet bør opptre.

KURSET ER GRATIS NÅR FORBUNDET DITT GODKJENNER AT DU DELTAR Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: