Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Praktisk styrearbeid Rogaland/Stavanger 20.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - Ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold Trøndelag/Brekstad 27.03.2019 Påmelding
AOF MoTo - Arbeidslivskriminalitet Vestfold/Larvik 13.02.2019 Påmelding
AOF MoTo - Grunnleggende Arbeidsrett Møre og Romsdal/Kristiansund N 10.04.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS og den Tillitsvalgte Trøndelag/Oppdal 05.06.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte Troms/Tromsø 06.02.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS-Økonomi Oppland/Gjøvik 23.01.2019 Påmelding
AOF MoTo - IA-avtalen Trøndelag/Tiller 05.12.2018 Påmelding
AOF MoTo - Kvinner i fokus Trøndelag/Stjørdal 20.02.2019 Påmelding
AOF MoTo - Kvinner i fokus Buskerud/Kongsberg 13.03.2019 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet/Psykososialt arbeidsmiljø Del 2 Vestfold/Tønsberg 22.05.2019 Påmelding
AOF MoTo - Pensjon Akershus/Skjetten 12.06.2019 Påmelding
AOF MoTo - Praktisk styrearbeid Rogaland/Stavanger 10.04.2019 Påmelding
AOF MoTo - Tale- og presentasjonsteknikk Møre og Romsdal/Ålesund 18.01.2019 Påmelding
AOF MoTo - Tillitsvalgte i omstillingsprosesser Rogaland/Stavanger 22.05.2019 Påmelding
AOF MoTo - Tillitsvalgte i omstillingsprosesser Rogaland/Stavanger 23.10.2019 Påmelding
AOF MoTo - Økonomiforståelse for ikke-økonomer Rogaland/Stavanger 25.02.2019 Påmelding
AOF MoTo - Økonomiforståelse for ikke-økonomer trinn 2 Rogaland/Stavanger 07.10.2019 Påmelding
Bli bedre sammen /Strömstad 22.01.2019 Påmelding
FYKO 2019 Møre og Romsdal/Geiranger 01.03.2019 Påmelding
LO Ungdomskolering, Trinn 1 og 2 Vest-Agder/Kristiansand S 11.02.2019 Påmelding