Medlem og tillitsvalgt

MoTo - Bli bedre sammen

Kurs-id: 302354
Sted: Scandic City Hotel
Timetall: 16
Kursstart Info: 27.03.2019 - 28.03.2019
Klokkeslett: 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 22.02.2019
Pris: kr
Kontaktperson: Trine Jørgensen
E-post: trine.jorgensen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 916 46 395
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Våg å tenke nytt!

Føler du at din organisasjon har grodd fast i gamle mønstre? Da er det på tide å minne deg selv og kollegaene dine på at vi lærer så lenge vi lever. Med andre ord: Det er ingen grunn til å gro fast.

I alle møter mellom mennesker er det mulighet for læring. Klubber, foreninger eller partilag er ypperlige arenaer for å prøve ut ideer om læring og utvikling.

Begynner vi bevisst å se på læringspotensialet som er til stede i våre møter med medlemmer og andre tillitsvalgte, har vi begynt å bygge en lærende organisasjon.

Denne modulen er laget for å hjelpe dere som ønsker å tenke nytt!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: