Medlem og tillitsvalgt

LO-skolen modul Arbeidsliv

Kurs-id: 321001
Sted: Sørmarka
Timetall: 80
Kursstart Info: 29.09 - 02.10 og 03. - 06.11 og 08.- 11.12.2020
Klokkeslett: 11:30
Påmeldingsfrist: 07.06.2020
Pris: kr AOF søker forbund
Kontaktperson: Per Helge Mork
E-post: per.helge.mork@aof.no
Mobil: 97748156
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse.  Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.  LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

  • Arbeidsliv
  • Læring
  • Organisasjon og ledelse
  • Samfunn
  • Solidaritet

Modul Arbeidsliv inneholder bedriftsøkonomi, arbeidsmiljø og arbeidsrett. Modulen skal gi grunnleggende kunnskap i bedriftsøkonomisk teori og bruk av bedriftsøkonomiske analysemetoder. Deltakerne får også en helhetlig kunnskap i arbeidsrett, slik at de skal kunne lage en oversiktlig framstilling av rettslige konflikter, identifisere krav og påstander som gjøres gjeldende, og hvilket rettslig grunnlag de bygger på. De skal kunne finne relevante bestemmelser, og begrunne standpunkt i konkrete saker.

Modulen utgjør modul 1 i den videregående arbeidsrettslinja, og kvalifiserer for opptak til denne.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering.

Varighet: 12 dager (3 samlinger)Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: