Medlem og tillitsvalgt

FTV 1, ny som tillitsvalgt

Kurs-id: 368246
Sted: Scandic Ringsaker, Furnes
Timetall: 27
Kursstart Info: Del 1, 10.-11.2.21 Del 2, 10.-11.3.21
Klokkeslett: 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 25.01.2021
Pris: kr Dekkes av ditt forbund
Kontaktperson: Heidi Strand
E-post: heidi.strand@aof.no
Mobil: 91783072
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FELLESFORBUNDET AVDELING 103 INVITRER SINE TILLITSVALGTE TIL KURS!

Faglig Tillitsvalgt 1 - Ny som tillitsvalgt

TID: Kurset går over 2 bolker: Del 1, 10.-11.2.21  Del 2, 10.-11.3.21

STED: Scandic ringsaker Hotel, Furnes

PÅMELDINGSFRIST: 25.januar 21

DELTAKERNE SKAL GJENNOM KURSET:

  • settes i stand til å kunne ivareta medlemmenes grunnleggende interesser på bedriften
  • gi deltakeren god oversikt over aktuelle lover og avtaleverk, og hvordan bruke dette aktivt i tillitsvalgtsarbeidet
  • kunne sette opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter
  • kunne ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftlighet

Tapt arbeidsfortjeneste og reise dekkes etter AOF`s satser.

Hotellet følger myndighetenes råd og retningslinjer for at alle skal være trygge.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: