Medlem og tillitsvalgt

FTV 1, ny som tillitsvalgt - Hedmark og Oppland

Kurs-id: 343126
Sted: Scandic Elgstua, Elverum
Timetall: 29
Kursstart Info: 9.-10.-11.-og 12.juni
Klokkeslett: 08:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 02.06.2020
Pris: kr Dekkes av ditt forbund
Kontaktperson: Heidi Strand
E-post: heidi.strand@aof.no
Mobil: 91783072
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Fellesforbundet Innlandet inviterer til kurs FTV 1.
Fellesforbundets Faglig Tillitsvalgtopplæring er et kurstilbud til tillitsvalgte i klubb og avdeling. FTV 1 gir en god og grundig innføring i lover og avtaler, vår organisasjon og forhandlinger

Tid: 9.-10.-11.-og 12.juni 2020

Sted: Scandic Elgstua

Innhold:

Hovedavtalen - Overenskomsten - AML - Forhandlinger - Møteledelse

Etter kursets slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst, og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass. Målgruppe for kurset er nye tillitsvalgte

Reise og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter AOF`s satser.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: