Medlem og tillitsvalgt

FF - Regional Ungdomskonferanse

Kurs-id: 334384
Sted: Scandic Hotel Alexandra
Timetall: 13
Kursstart Info: 24.01.2020 - 26.01.2020
Klokkeslett: 12:15
Påmeldingsfrist: 12.12.2019
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Medlemmer under 30 år i Trøndelag og Møre og Romsdal
 
Innhold:
Kurset tar deg gjennom en økt med tale og debatt teknikk, ungdomsarbeid, forslag til det Rådgivende Dokument. Under samlingen skal det velges delegater til den Sentrale Ungdomskonferansen som er i mars.
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader:
dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktperson:
Nadia Zahl på mobil 40495753 eller e-post: zahlnadia1995@gmail.com
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: