Medlem og tillitsvalgt

FF - FTV 4

Kurs-id: 363576
Sted: Thon Hotel Nordlys
Timetall: 23
Kursstart Info: 22.11.2021 - 25.11.2021
Klokkeslett: 17:00
Påmeldingsfrist: 04.11.2020
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe
Kurset er et fellestiltak for Nordland, Troms og Finnmark. Den søkende tillitsvalgte bør ha gjennomført FTV1, FTV2 og FTV3 eller tilsvarende.
 
Innhold
Kurset vil gi deg god kunnskap om hvilke rettskilder som kan brukes og tolkningen av disse. Du vil kunne sette opp en korrekt saksframstilling til avdelingen og forbundet. Det bestrebes å gi kursdeltakerne handlingskompetanse til å håndtere saker som både er kollektive og individuelle i klubben eller som tillitsvalgt.
 
Kurspris
Gratis for medlemmer som får plass på kurset. Det blir sendt ut innkalling via e-post til de som blir godkjent og får plass på kurset.
 
Tapt arbeidsfortjeneste
Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 152/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.
 
Reisekostnader
Dekkes etter AOFs satser ved innlevering av reiseregning. Kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km
 
Kontaktperson i Fellesforbundet
Nina Søtorp,  953 66 770 eller nina.sotorp@fellesforbundet.no


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: