Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 (FTV1)

Kurs-id: 363399
Sted: Thon Hotel Nordlys
Timetall: 23
Kursstart Info: 31.05.2021 - 03.06.2021
Klokkeslett: 17:00
Påmeldingsfrist: 28.04.2021
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe
Kurset er et fellestiltak for Nordland, Troms og Finnmark. Er du nyvalgt tillitsvalgt i bedriften og har tatt Veiviseren, kan du melde deg på dette kurset
 
Innhold
Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse.
 
Kurspris
Gratis for medlemmer som får plass på kurset. Det blir sendt ut innkalling via e-post til de som blir godkjent og får plass på kurset.
 
Tapt arbeidsfortjeneste
Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.
 
Reisekostnader
Dekkes etter AOFs satser ved innlevering av reiseregning. Kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km
 
Kontaktperson i Fellesforbundet
Nina Søtorp,  953 66 770 eller nina.sotorp@fellesforbundet.no


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: