Medlem og tillitsvalgt

FF - Faglig Tillitsvalgt trinn 1 (FTV 1)

Kurs-id: 337039
Sted: Pers Hotell
Timetall: 35
Kursstart Info: 12.10.2020 - 16.10.2020
Klokkeslett: 09:00 - 17:00
Påmeldingsfrist: 04.09.2020
Pris: kr 0
Kontaktperson: Rita Wetting
E-post: rita.wetting@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FTV 1 – Faglig Tillitsvalgt trinn 1 (Pers Hotell, Gol)

Dette er et kurs for Fellesforbundets medlemmer.

Målgruppe:

Nye tillitsvalgte, klubbledere og medlemmer av Fellesforbundet ADK Sør-Øst.

Innhold:

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell.  De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148,00 pr time skattefritt når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader:

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,00 pr km. Offentlig kommunikasjon dekkes fullt ut.

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50 pr km.

Kontaktperson:

Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med Studiekonsulent Tone Egeberg på mob: 92043485 eller e-post: tone.egeberg@aof.no

Påmelding:

Via SMS: Send ADK 03 til 26001 (NB: Telefonen må ikke ha skjult eller hemmelig nummer!)       Avdelingen sender så bekreftet påmelding til AOF, e-post: tone.egeberg@aof.no

Medlemsfordeler i Fellesforbundet finner du her.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: