Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet Faglig Tillitsvalgt 4 (FTV 4)

Kurs-id: 364391
Sted: Thon Polar Hotell Tromsø
Timetall: 22
Kursstart Info: 22.11.2021-25.11.2021
Klokkeslett:
Påmeldingsfrist: 25.10.2021
Pris: kr Gratis for medlemmer, dersom forbundet godkjenner din søknad.
Kontaktperson: Berit Ilvær
E-post: berit.ilver@aof.no
Telefon: 417 63 759
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Faglig Tillitsvalgt 4 (FTV 4)

Innhold:
Kurset vil gi deg god kunnskap om hvilke rettskilder som kan brukes og tolkningen av disse. Du vil kunne sette opp et korrekt saksframstilling til avdelingen og forbundet. Det bestrebes å gi deltakerne handlingskompetanse til å håndtere saker som både er kollektive og individuelle i klubben eller som tillitsvalgt.
Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.
 
Målgruppe:
Tillitsvalgte, eller andre som har gjennomført FTV 1 , 2 og 3 eller tilsvarende.
 
Tidsskjema: 
Dag 1:           Oppstart 17.00 
Dag 2 og 3:   Oppstart 08.30 og avsluttes 18.00 
Dag 4:           Oppstart 08.30 og avsluttes 13.00  
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/km.
 

Påmeldingsfrist: 25. oktober 2021

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: