Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet Faglig Tillitsvalgt 3 (FTV 3)

Kurs-id: 344422
Sted: Thon Polar Hotell Tromsø
Timetall: 35
Kursstart Info: 09.11.2020 - 12.11.2020
Klokkeslett:
Påmeldingsfrist: 12.10.2020
Pris: kr Gratis for medlemmer
Kontaktperson: Berit Ilvær
E-post: berit.ilver@aof.no
Telefon: 417 63 759
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Faglig Tillitsvalgt 3 (FTV 3)

Den tillitsvalgte og betydning av medvirkning - Vedtekter - Talerstolen - Historie/Ideologi.
Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.
 
Læringsmål for modulen er:
- Få en god kunnskap om historien frem til i dag om viktige milepæler og hva som måtte til for å få gjennomslag på endringene i arbeidslivet og mulighetene til å kunne påvirke sin egen fremtid og samfunn.
- Kunne sette opp medlemsmøter og drive aktiv påvirkning av lokal/fylkes/sentral politikken.
- Å gi kursdeltagerne handlingskompetanse til å jobbe aktivt fagligpolitisk, ta del i alle debatter, i møter, med pressen og på arbeidsplassen.
- At hver enkelte lager sin egen lokal handlingsplan for å drive fagligpolitisk arbeid.
 
Målgruppe for kurset er tillitsvalgte, eller andre som har gjennomført FTV 1 og 2 eller tilsvarende.
 
Tidsskjema: 

Dag 1:           Oppstart 17.00

Dag 2 og 3:   Oppstart 08.30 og avsluttes 18.00 

Dag 4:           Oppstart 08.30 og avsluttes 13.00  
 
Kurset gratis for medlemmene. Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver gis det et stipend på kr 152/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km.
 

Påmeldingsfrist: 12.10.2020

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: