Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Regionkonferanse for avdelingsledere, ansatte og ungdomsledere i Nord-Norge

Kurs-id: 375325
Sted: Saltstraumen Hotel
Timetall: 20
Kursstart Info: 30.11.2021 - 02.12.2021
Klokkeslett:
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Denne konferansen er kun for avdelingsledere, ansatte i avdelinger og ungdomsledere i Fellesforbundet.
 
Innhold:
 
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
Be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 
 
Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Sølvi Lid, solvi.lid@aof.no, tlf 928 31 560
 
Kontaktperson ved spørsmål om kurset: 
Nina Søtorp
nina.sotorp@fellesforbundet.no
tlf: 95366770

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: