Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Regional samling for Lerøy Midt

Kurs-id: 333468
Sted: Thon Hotel Kristiansund
Timetall: 11
Kursstart Info: 02.12.2019 - 03.12.2019
Klokkeslett: 12:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 18.11.2019
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Tillitsvalgte og kontaktpersoner i Lerøy Midt (FF avdeling 12, 31 og 65)
 
Innhold:
Samling for at kontaktpersoner og tillitsvalgte i Lerøy kan møtes, bygge nettverk og diskutere felles utfordringer. Samlingen inneholder en innføring i Fellesforbundet, som organisasjon, havbruksoverenskomsten og innledning fra LO Favør. I tillegg vil Arbeidstilsynet holde to innledninger; «Arbeidstidsordninger og alenearbeid» og «Ensilering og tank arbeid».
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader:
dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktperson:
Siril Monteiro:   Mob: 99262792 eller e-post: siril.monteiro@fellesforbundet.org

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: