Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Pensjonskonferanse

Kurs-id: 307344
Sted: Quality Hotel Ulstein
Timetall: 4
Kursstart Info: 21.05.2019
Klokkeslett: 10:00
Påmeldingsfrist: 12.04.2019
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet i Møre og Romsdal.
 
Innhold:
Folketrygden, Avtalefesta Pensjon (AFP), Obligatorisk Tjenestepensjon(OTP) Konferansen skal gi deltakerne økt kunnskap om pensjon
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader:
dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktperson:
Ståle Pettersen:   Mob: 918 628 05 eller e-post: staale.pettersen@fellesforbundet.org
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: