Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Overenskomstkurs

Kurs-id: 335207
Sted: Agder
Timetall: 12
Kursstart Info: 31.08.2020 - 01.09.2020
Klokkeslett: 10:00 - 17:00
Påmeldingsfrist: 10.08.2020
Pris: kr Gratis for medlemmer i Fellesforbundet
Antall dager: 2
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Overenskomsten

Industrioverenskomsten, Fellesoverenskomst for byggfag, Riksavtalen og
overenskomst for byggindustri) 2 dagers samling
I Norge gjelder som utgangspunkt avtalefriheten. På arbeidsplasser
der det ikke eksisterer tariffavtale vil arbeidsgiveren stå relativt fritt til å
inngå de avtaler han ønsker med den enkelte arbeidstaker. Det samme
gjelder for overenskomst, hvor i realiteten alt kan avtales, så sant det
ikke strider mot lov. På dag en tar vi for oss det som er likt i alle våre
overenskomster. På dag to vil vi ta for oss de enkeltes overenskomst og
se hva som er spesielt og hva er viktig for deg som tillitsvalgt.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: