Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Overenskomst Grafisk

Kurs-id: 310829
Sted: Scandic Bakklandet
Timetall: 7
Kursstart Info: 28.03.2019 - 28.03.2019
Klokkeslett: 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 28.02.2019
Pris: kr
Kontaktperson: May-Brit Adolfsen
E-post: may-brit.adolfsen@aof.no
Telefon: +47 755 49650
Mobil: +47 912 42 097
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:

Tillitsvalgte og klubbledere i Trøndelag og Møre og Romsdal.

 

Innhold:

Organisering av kolleger på grafiske arbeidsplasser - m/gruppearbeid/workshop.

Debatt foran landsmøtet 2019. Overenskomstene.

Forslag til Tariffoppgjøret. Tariffavtalens betydning og innhold.

Endringer i fagopplæringen i de grafiske fagene.

Etter- og videreutdanning. Grafisk utdanningsfond, Grafisk stipendordning, Lo's utdanningsfond.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: